صفحه اصلی > اخبار 


وبینار کووید-19
وبینار تازه های کووید-19
وبینار تازه های کووید-19
برگزاری وبینار "تازه های کووید -19 " توسط مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان 29 خرداد ماه 1400
 ١٢:٣٩ - 1400/03/19 - نظرات : ٠متن کامل >>
ECCMID
ECCMID 2022 (Lisbon, Portugal)
ECCMID 2022 (Lisbon, Portugal)
ECCMID 2022 (Lisbon, Portugal)
 ١٢:١٠ - 1400/02/11 - نظرات : ٠متن کامل >>
MMWR  Podcasts
MMWR Podcasts
MMWR Weekly COVID-19 Briefing
MMWR Weekly COVID-19 Briefing
 ١١:١٦ - 1399/09/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
  ECCMID 2021
ECCMID 2021
ECCMID 2021
ECCMID 2021
 ٠٨:٤١ - 1399/08/07 - نظرات : ٠متن کامل >>
آزمایشگاه
راه اندازی آزمایشگاه تخصصی
راه اندازی آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی پزشکی
راه اندازی آزمایشگاه تخصصی ویروس شناسی پزشکی مرکز تحقیقات بیماریهای عفونی و گرمسیری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 ١٣:٥٦ - 1399/07/07 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>