صفحه اصلی > راهنمای شهروندان > راهنمای شهروندان > لیست اطلاعات مراکز مشاوره خدمات پرستاری در منزل استان هرمزگان 

لیست اطلاعات مراکز مشاوره خدمات پرستاری در منزل استان هرمزگان

 

ردیف

نام مرکز

نام موسس

آدرس

1

مرکز مشاوره وارائه خدمات پرستاری نویدزندگی

پوراندخت سقایی

بندرعباس

2

مرکز مشاوره وارائه خدمات پرستاری نوید سلامت

آقای حمید منصوری

بندرعباس

3

مرکز مشاوره وارائه خدمات پرستاری یاس

آقای سیروس شیرین خیر

بندرعباس- بلوار سید جمال الدین اسدآبادی کوچه آزمایشگاه رازی ساختمان شفا

4

مرکز مشاوره وارائه خدمات پرستاری آریان

آقای بهروز قهری زاده

کیش -  فاز A خیابان سرو سوم قطعه 158

5

مرکز مشاوره وارائه خدمات پرستاری پارسیان طب

خانم افیرا محمدی

پارسیان -  خیابان شهید ناجی جنب مطب دکتر احتشامی پور

6

مرکز مشاوره وارائه خدمات پرستاری سلامت

خانم مریم صالحی

پارسیان   خیابان صیادان بوستان باغستان - دهیاری

7

مرکز مشاوره وارائه خدمات پرستاری آوای سلامت

خانم فریده شکراللهی

بستک -  خیابان امام روبروی بازار قدیم