صفحه اصلی > راهنمای شهروندان > نوبت دهی تلفنی 

تلفن گویای بیمارستان ها

کودکان               33621822-33621826

شهدای بندرلنگه    9-44223847

پیامبر اعظم قشم   7-35212546

رستمانی پارسیان  31-44624030

فارابی بستک        44325744

امام علی رودان     42885534