صفحه اصلی > میز خدمت الکترونیک > خدمات الکترونیک 
عنوان خدمت عنوان زیر خدمت نماد پیگیری کننده شماره تماس
اتوماسیون اداری مکاتبات اداری سازمان اتوماسیون اداری خانم سالارحسینی و خانم بهجتی 33317794
مرخصی کارکنان
ماموریت کارکنان
فرم خرید کالا
فرم تحویل و خروج از انبار
ایمیل آکادمیک پست الکترونیک کارکنان سازمان ایمیل آکادمیک خانم مهندس کریمی 33317794
سامانه پکس مشاهده تصاویر پزشکی سامانه پکس آقای مهندس بنگلی 33317794
سامانه کارمند فیش حقوثی کارکنان سامانه کارمند
مانده مرخصی
استعلام اموال
احکام
لیست تدریس اعضای هیأت علمی
سامانه نوبت دهی نوبت دهی تلفنی سامانه نوبت دهی
نوبت دهی آنلاین
سامانه وب کنفرانس برگزاری جلسات آنلاین سامانه وب کنفرانس مهندس بیلری 33330032
سامانه سما انتخاب واحد دانشجویان سامانه انتخاب واحد خانم سلمانی 33335093
سامانه جوابدهی آزمایشات جواب آزمایشات مشاهده نتایج آزمایشات مهندس زحمتکش