صفحه اصلی > پاسخ شکایات > فرم ثبت شکایات 
ثبت شکایت
1- مشخصات شاکی
نام : *
نام خانوادگی : *
نام پدر :
مدرک تحصیلی :
شغل :
شماره تلفن : *
آدرس : *
2- مشخصات واحد سازمانی یا فرد مورد شکایت:
نام واحد سازمانی مورد شکایت : *
نام فرد مورد شکایت : *
تاریخ مراجعه شاکی به واحد سازمانی یا فرد مورد شکایت :
3- اقدامات قبلی در خصوص شکایت
آیا در خصوص این مورد از طریق مراجع دیگر نیز اقدام به شکایت نموده اید؟

بلی
خیر

نام مرجع :
چه پاسخی دریافت نموده اید؟
4- خلاصه موضوع شکایت
خلاصه موضوع شکایت : *
آیا در رابطه با شکایت خود مدرکی دارید؟

بلی
خیر

افزودن پیوست :   
کد امنیتی : لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*