صفحه اصلی > نظرسنجی قالب جدید سایت 
عنوان فرم
نام : *
نام خانوادگی : *
 محل خدمت
آیا سابقه طراحی سایت داشته اید؟

  بله                  خیر

 نظرتان در رابطه با قالب جدید سایت :

عالی              خوب                      متوسط                        خوب نیست 

 پیشنهاد یا انتقادتان را درج کنید

 

 

 لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*