صفحه اصلی > پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات 

پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات

شهروند گرامی ؛ خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه ، ما را در ارتقاء سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمائید . با تشکر(تکمیل مشخصات هویتی اختیاری است)

نام : *
نام خانوادگی : *
کد ملی :
ایمیل :
تلفن :
جنسیت : زن مرد
سن :
تحصیلات :

شغل :

برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید :
دفعات مراجعه برای خدمات فعلی در سال اخیر:
نحوه اطلاع رسانی درباره مراحل انجام کار: خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
نحوه اطلاع رسانی درباره مدارک موردنیاز برای ارائه خدمت: خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی: خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
نحوه رفتار و راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه: خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت: خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
دقت کارمند در انجام به گونه ای که نیاز به دوباره کاری نباشد: خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت: خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
نظم، ترتیب و سهولت دسترسی به افراد و امکانات برای دریافت خدمت: خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه: خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
احساس رضایت از خدمت دریافت شده: خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

چناچه علاوه بر موارد فوق مطلب پیشنهادی در خصوص نحوه انجام خدمت و اصلاح روشهای انجام کار

در زمیته مورد نظر خود دارید مرقوم فرمایید:

لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*