صفحه اصلی > تماس با ما 


آدرس: هرمزگان، بندرعباس، ابتدای بلوار امام حسین. پردیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، معاونت تحقیقات و فناوری، طبقه دوم، اداره علم‌سنجی

تلفن: 07633710393

فاکس: -

ایمیل: sci@hums.ac.ir