صفحه اصلی > کارشناسان اداره علم‌سنجی 

· الهه خسروی

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

کارشناس علم‌سنجی

          شماره تماس: 07633710393

 

· معصومه لطیفی

دکتری تخصصی علم اطلاعات و دانش‌شناسی

کارشناس علم‌سنجی

          شماره تماس: 07633710393

 

· شهین نامدار

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی

کارشناس مسئول علم‌سنجی

          شماره تماس: 07633710393