صفحه اصلی > ستاد > واحد مبارزه بیماریها 

 

حسین جاودان

کارشناس بهداشت عمومی

سمت : مسئول واحد مبارزه با بیماریها

فارغ التحصیل: دانشگاه بهداشت بندرعباس1388

طرح : 1389 لغایت 1390 مرکز بهداشتی درمانی روستای آبنما رودان

 

کاردان بهداشتی مرکز تیسور 1394 لغایت 1391

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف  کارشناس مسئول واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها:

نظارت وکنترل بیماریهای واگیر و غیر واگیر در سطح منطقه

بررسی و پیگیری اپیدمی های ایجاد شده در سطح منطقه

نظارت بر اعلام موارد بروز یافته ( واگیر) در سطح منطقه به معاونت بهداشتی

جمع آوری اطلاعات آماری بیماریهای غیر واگیر

اعلام و اتخاذ راههای کاهش بیماریهای غیر واگیر در سطح شهرستان

اجرای دستورالعملهای ارسال شده از وزارتخانه و معاونت بهداشتی

تقسیم نیروهای کاری در سطح منطقه و ستاد و همچنین شرح وظایف

بالا بردن شاخص سلامتی در سطح منطقه

نظارت بر شاخصهای منطقه به استانداردهای اعلام شده

گزارش بازدید و پایش پرسنل و جمع بندی نکات و مشکلات منطقه

اجرای طرحهای کشوری در سطح کلان و منطقه ای

تنظیم کشیک واحد بیماریها

تشکیل کمیته بیماریهای واگیر و غیر واگیر

نظارت بر ارسال به موقع نمونه های گرفته شده از آزمایشگاه

مکاتبات اداری

هماهنگی برون بخشی و درون بخشی در زمینه های کاری

نظارت بر اجرای شرح وظایف  توسط پرسنل در مراکز محیطی

نظارت بر ارسال گزارشات هفتگی یا ماهیانه

جلب مشارکت ارگانهای دولتی و خصوصی و مردم

شرکت در جلسات درون واحدی بصورت ماهیانه (ستاد)

شرکت در جلسات ماهیانه در معاونت محترم بهداشتی

شرکت در جلسات ماهیانه شورای کارشناسی ستاد

شرکت در کارگاههای کلاسهای آموزشی و سمینارهای برگزارشده توسط مرکز مدیریت بیماریها با سایر مراکز تحت پوشش دانشگاه

تعیین نیروهای شرکت کننده در کارگاهها و کلاسهای آموزشی در خصوص موضوعات واحد بیماریها

شرح وظایف کارشناسان بیماریهای واگیر:

شکیل کمیته بیماریهای واگیر

تهیه- تنظیم و ارسال آمار هر ماه –سه ماه در قالب فرم و فلاپی به معاونت محترم بهداشتی

پیگیری و نظارت بر فعالیت مراکز تابعه در زمینه بیماریابی و درمان

برآورد داروها و تجهیزات مورد نیاز بیماریهای واگیر

نظارت مستقیم بر مصرف داروها و پیگیری عوارض دارویی

بررسی اطرافیان و خانواده های بیمار در تماس و انجام اقدامات تشخیصی و پیگیرانه جهت اطرافیان و آموزش نیروها

آموزش به کلیه واحدهای برون بخشی و درون بخشی

هماهنگی مستمر با آزمایشگاه

تهیه تراکت و پلاکارد جهت  مراکز و بیمارستانها و مراجعین به مرکز بر طبق تقویم بهداشتی

گزارش گیری از کلیه مراکز بهداشتی درمانی و پایگاهها به صورت هفتگی

گزارش فوری تلفنی و اقدامات کنترل جهت اطرافیان بیمار

 ارسال گزارش هفتگی و ماهانه به معاونت

 تکمیل فرم بررسی انفرادی جهت بیماران

پیگیری بیماران تا حصول نتیجه و بررسی اطرافیان بیمار

گرفتن نمونه خون . ادرار. نمونه حلق از بیماران و ارسال آن به حوزه مربوطه با حفظ زنجیره سرما

شیمو پروفیلاکسی اطرافیان بیمار

واکسیناسیون و پیگیری افراد حیوان گزیده بصورت آنکال

تشکیل کلاس آموزش و تاکید به راههای انتقال –پیشگیری و کنترل بیماری

بازدید و پایش از کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

شرح وظایف کارشناسان بیماریهای غیر واگیر:

تهیه تراکت و پلاکارد و نصب آن بر طبق تقویم بهداشتی

آموزش چهره به چهره و گروهی بیماران در مراکز تابعه

جمع آوری و تنظیم فرمهای آماری بیماریهای غیر واگیر از کلیه مراکز شهری و روستایی و ارسال به معاونت بهداشتی بصورت ماهانه وسه ماهه

آموزش مستمر نیروها

نظارت بر عملکرد گرفتن نمونه های خون و...در بیماریهای غیر واگیر

عقد قراردادو هماهنگی های لازم با پست منطقه جهت ارسال نمونه ها از مراکز به آزمایشگاه رفرانس

نظارت بر اجرای طرح بازدید منازل در خصوص پیشگیری از حوادث خانگی و جمع بندی آمار

جمع آوری و ثبت رایانه ای آمار سوانح و حوادث از بیمارستانهای تحت پوشش . و ارسال آن به معاونت

جمع آوری آمار مواد محترقه چهارشنبه سوری از بیمارستانها و ارسال به معاونت

برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی در مناسبت های خاص

تشکیل جلسات هماهنگی با حضور تیم مشاوره تالاسمی

پیگیری زوجین ناقل تالاسمی جهت انجام به موقع مشاوره تنظیم خانواده . ارجاع به آزمایشگاه مراکز پیش از تولد(PND)

بازدید از کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و نظارت بر عملکرد آنها

انجام طرح غربالگری دیابت در افراد بالای 30 سال و زنان باردار

شرح وظایف کارشناسان  واکسیناسیون و زنجیره سرد:

کنترل زنجیره سرد

تکمیل درخواست واکسن و تحویل آن به طور ماهیانه به معاونت امور بهداشتی

بررسی درخواستهای واکسن ارسالی از واحدها و مراکز تابعه و توزیع واکسن به آنان به طور ماهیانه

جمع آوری . بررسی . جمع بندی و ارسال آمار واکسیناسیون بطور ماهیانه به معاونت امور بهداشتی

تهیه و ارسال پوشش واکسیناسیون بطور سه ماهه . شش ماهه . نه ماهه و سالانه

ارسال اسامی نوزادانی که در بدو تولد در بیمارستان واکسینه نشده اند به معاونت امور بهداشتی

آموزش به پرسنل مربوطه

ثبت کلیه موارد عوارض ناخواسته متعاقب ایمنسازی و ارائه آمار فوری و ماهیانه به معاونت بهداشتی

معاینه موارد ارجاع شده توسط پزشک مسئول و بررسی علت عارضه