صفحه اصلی > مدیریت آمار و فناوری اطلاعات  

 

 

 

اخبار و اطلاعیه ها


 

جلسه تدوین سالنامه آماری ملی در واحد مدیریت آمار و فناوری دانشگاه

راستی آزمایی اطلاعات مراکز ارائه دهنده خدمات سلامت در هرمزگان

برگزاری جلسه مشترک هماهنگی برنامه های گروه آمار دانشگاه با وزارت بهداشت


برگزاری کارگاه داشبوردهای مدیریتی ویژه کارشناسان آمار دانشگاه علوم پزشکی

تقدیر از کارکنان گروه آمار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه

کسب 4 رتبه کشوری توسط واحد آمار و فناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 
 
       

گروه آمار 

       
آرشیو اخبار سمینارها و همایش ها  آلبوم تصاویر شرح وظایف معرفی گروه آمار 
         
         
         
        خدمات کاربران
         
آموزش شاخص ها و فرم های آماری فرآیندها  سالنامه های آماری تعاریف و مفاهیم معاونت ها
         
         
         
        سامانه ها 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

  سامانه سیب سامانه آواب سامانه سیناسا سامانه اتوماسیون آماری فرابر