صفحه اصلی > گروه زیرساخت و شبکه 

  

 

 شرح وظایف گروه سخت افزار

برنامه ریزی به منظورتجهیز،پشتیبانی،نگهداری و استفاده بهینه از سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز واحد های تابعه دانشگاه

تامین و مدیریت امنیت اطلاعات در دانشگاه با توجه به مصوبات ، آیین نامه ها و قوانین و مقررات ابلاغی از مراجع ذی صلاح

تجزیه و تحلیل دارایی ها این حوزه و تعیین مخاطرات امنیتی و ارائه راه حل برای کاهش آسیب پذیری و تهدیدات

تجزیه و تحلیل ، طراحی و پیاده سازی ساختار مطمئن و امن برای زیر ساخت شبکه های داخلی و ارتباطی

آموزش ، اطلاع رسانی ، آگاه و هوشیار نمودن کارکنان در حوزه امنیت اطلاعات

تجزیه و تحلیل ، طراحی و پیاده سازی شبکه جامع درون شهرستانی و استانی فن آوری اطلاعات در بخش بهداشت و درمان

توسعه و بهینه سازی شبکه های موجود و ایجاد امکانات لازم به منظور برقراری ارتباط با شبکه های برون دانشگاهی

رفع مشکلات احتمالی در شبکه های داخلی و ارتباطی دانشگاه

سياست گذاری های مرتبط با سخت افزار و زیرساخت دانشگاه

پیگیری و نظارت بر اجرای طرح شمس