صفحه اصلی > اطلاعیه ها 


جلسه مجازی کارشناسان هماهنگ کننده شورای سلامت شهرستانهای استان هرمزگان برگزار شد
جلسه مجازی کارشناسان هماهنگ کننده شورای سلامت شهرستانهای استان هرمزگان برگزار شد
 ١١:١٦ - 1400/04/23 - نظرات : ٠متن کامل >>
اولین جلسه هیأت امناء دانشگاه در سال 1400 برگزار شد
اولین جلسه هیأت امناء دانشگاه در سال 1400 برگزار شد
اولین جلسه هیأت امناء دانشگاه در سال 1400 برگزار شد
اولین جلسه هیأت امناء دانشگاه در سال 1400 برگزار شد
 ١٢:٤٢ - 1400/03/25 - نظرات : ٠متن کامل >>
اولین جلسه اندیشگاه سلامت دانشگاه علوم پزشکی در سال 1400 برگزار شد
اولین جلسه اندیشگاه سلامت دانشگاه علوم پزشکی در سال 1400 برگزار شد
در اولین جلسه اندیشگاه سلامت در سال 1400 با حضور رییس جدید اندیشگاه و ترکیبی جدید از اعضاء در محل دبیرخانه سیاستگذاری سلامت دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان تشکیل شد.
 ٠٩:٤٤ - 1400/03/12 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه مجازی استقرار سند سلامت روان استان هرمزگان تشکیل شد
جلسه مجازی استقرار سند سلامت روان استان هرمزگان تشکیل شد
 ١٣:٤٨ - 1399/12/06 - نظرات : ٠متن کامل >>
جلسه مجازی آموزشی-توجیهی مدیران و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان با موضوع خانه مشارکت مردم در سلامت تشکیل شد
جلسه مجازی آموزشی-توجیهی مدیران و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان با موضوع خانه مشارکت مردم در سلامت تشکیل شد
جلسه مجازی آموزشی-توجیهی مدیران و کارشناسان شبکه بهداشت و درمان شهرستان با موضوع خانه مشارکت مردم در سلامت تشکیل شد
 ١٣:٤٧ - 1399/12/06 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>