صفحه اصلی > حوزه ریاست جدید > شورای تحصیلات تکمیلی > اعضای شورای تحصیلات تکمیلی 

اعضای شورا

  • دکتر کاووس دیندارلو
  • دکتر فریبا اسدی
  • دکتر عارف فقیه
  • دکتر الهام ایمانی