اهداف :

انتشارات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به عنوان نخستین انتشارات دانشگاهی و علمی مستقر در استان هرمزگان، گسترش و انتشار دانش در زمینه های مختلف علوم پزشکی را به عنوان اصلی ترین هدف خود در دستور کار دارد و در این مسیر انتشار آثار با کیفیت علمی و رشد کیفی تولیدات علمی را سرلوحه کار خود قرار داده است. بهبود وضعیت سلامت همه­جانبۀ مردم، و کاهش نابرابری­های مرتبط با سلامت در استان هرمزگان به عنوان یکی از دستاوردهایی خواهد بود که بخشی از آن  از طریق انتشار دانش به روز میسر می شود. این انتشارات در سطح منطقه ای نیز بدنبال آن است تا از طریق انتشار آثار علمی ارزنده اساتید حوزه علوم پزشکی در جهت ارتقاء کیفیت آموزش دانشجویان مقاطع مختلف کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و دستیاری بالینی و همچنین ارتقاء سطح علمی همه پژوهشگران و محققین دانشگاه گام بردارد . انتشار دستاوردهای علمی و پژوهشی محققین برجسته ای که بدلیل ملاحظات جغرافیایی در حوزه های خاص مرجعیت علمی دارند نیز بخشی از تکلیف خود در سطح ملی می داند. ترجمه کتب مرجع و کتب تاثیرگذار نیز از دیگر برنامه های انتشارات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان است و در این راستا بدنبال آن است که با توانمند نمودن اساتید خود در زمینه تالیف و ترجمه آثار علمی امکان بیشتری برای تحقق هدف انتقال و بکارگیری دانش به روز فراهم نماید.