چشم انداز:

 

در راستای چشم انداز پنج ساله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان، انتشارات این دانشگاه نیز با همت و تلاش همۀ کارکنان هیات علمی و غیر هیات علمی خود، سازمانی خواهد بود نقش­آفرین، مورد اعتماد و پاسخگو. افزایش جلب مشارکت مردم، نهادهای علمی داخلی و خارجی و سایر نهادهای خارج از دانشگاه در چشم انداز محقق می گردد و در ابعاد مختلف، الهام­بخش سایر انتشارات ها در دانشگاه­های علوم پزشکی و دانشگاه های تابعه وزارت علوم در مناطق جنوب و جنوب شرق کشور خواهیم بود. انتشارات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در چشم انداز پنج ساله بر اساس شاخص­های عملکرد، جزو سه دانشگاه علوم پزشکی برتر در مجموعه کلان مناطق در میان دانشگاه­های علوم پزشکی شیراز، کرمان، جهرم، فسا، بندرعباس، بوشهر، یاسوج، زاهدان، رفسنجان، جیرفت، زابل، بم و دانشکده­های علوم پزشکی مستقر در منطقه قرار می­گیرد.