صفحه اصلی > درباره اداره کتب و انتشارات دانشگاه > وظایف اداره کتب و انتشارات 

 

 

 

شرح وظایف اداره  کتب و انتشارات:


o       تهیه و تدوین آیین نامه داخلی و تعیین سیاست چگونگی چاپ و نشر کتاب؛

o       برگزاری شورا ی انتشارات؛

o       دریافت اثر از صاحبان آثار ؛

o       بررسی و طرح آثار در شورای انتشارات؛

o       ارسال آثار جهت داوری؛

o       دریافت نتایج داوری و اطلاع رسانی به صاحبان آثار ؛

o       صفحه آرایی کتاب؛

o       تخصيص امتياز كتاب ، صدور مجوز لوگو ؛

o       پیگیری امور مربوط به دریافت شابک ،فیپا و مجوز کتاب از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی؛

o       پیگیری امور مربوط به چاپ کتاب و هماهنگی با بخشهای فنی(لیتوگرافی، چاپخانه، صحافی و...)؛

o       پيشنهاد تجدید چاپ و تعیین تیراژ آثار؛

o       تعیین امتیاز پژوهشی جهت آثار چاپ شده.