صفحه اصلی > شورای انتشارات دانشگاه > معرفی اعضای شورا 

 

شورای انتشارات:


شورای  انتشارات  دارای 8 عضو است که به پيشنهاد معاونت تحقیقات و فناوری و با ابلاغ حکم عضويت به مدت دو سال از طرف رياست 

 دانشگاه انتخاب مي گردند. معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه رئیس انتشارات، یک نفر از اساتید به عنوان مدیر مسئول  و دیگر اساتید به

 عنوان عضو شورا فعالیت دارند.یکی از وظایف مهم این شورا  برگزاری جلسات به صورت منظم می باشد. چاپ و نشر کتاب  بر اساس

مصوبات شورا صورت می گیرد.

 

 

معرفی اعضای شورا: