صفحه اصلی > درباره بیمارستان > رسالت ، چشم انداز و اهداف 

 

بیانیه رسالت(Mission)

بیمارستان دکتر علی شریعتی بندرعباس تنها مرکز آموزشی درمانی زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشد که با استفاده از اساتید برجسته و کادر تخصصی مجرب و استفاده از تجهیزات و فن آوری روز در زمینه بیماریهای زنان ، زایمان ، نوزادان و آموزش آکادمیک مرتبط با رشته های مذکور  با برترین کیفیت و ایمنی و با رعایت منشور حقوق بیمار و حفظ کرامت انسانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و گسترش خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی ارائه خدمت می نماید.

در این مسیر به اصول و ارزشهای ذیل معتقدیم:

·     احترام به حقوق بیماران و سایر ذینفعان

·     پاسخگویی

·        اجرا و پیاده سازی تمامی محورهای حاکمیت بالینی،اعتبار بخشی و برنامه های تحول نظام سلامت

·        ارتقاء سلامت بیماران و کارکنان

·     ارتقاءآموزش و پژوهش درجهت توسعه جامعه سالم

·     رعایت اصول بهداشتی (بیماران و سلامت شغلی کارکنان)

·     افزایش رضایتمندی بیماران

·     افزایش رضایتمندی کارکنان

 اهداف و چشم انداز(Vision)

ما بر آنیم تا:

- به عنوان تنها  بیمارستان تخصصی زنان وزایمان تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با ارایه مراقبتهای درمانی با کیفیت برتر و مناسب ترین هزینه ها شناخته شویم

- به عنوان بهترین بیمارستان ارایه دهنده مراقبتهای درمانی با بالاترین استانداردها توسط بیماران (ایرانی و غیر ایرانی)، پزشکان و کارکنان انتخاب شویم

- پیشتاز استفاده از فناوریهای نوین در خدمات درمانی ، آموزشی و پژوهشی باشیم

- بعنوان برترین مرکز آموزشی پژوهشی ارائه دهنده خدمات آموزشی به دانشجویان و دستیاران و سایر گروه های پزشکی و رشته های وابسته شناخته شویم.

-به عنوان مرکز آموزشی و پژوهشی ، در پژوهش های آموزشی درمانی نقش موثری داشته و در انجام پژوهش های کاربردی و اولویت دار شرکت کنند و نتایج تحقیقات در مجلات و مجامع معتبر ارائه گردد