صفحه اصلی > بخش های درمانی > مرکز پرتودرمانی امید 

 

 

مرکز شیمی درمانی  و پرتو درمانی  امید

رئیس بخش  پرتودرمانی :  دکتر  یعقوب  آشوری

رئیس بخش شیمی درمانی: دکتر اوزی

پزشکان شاغل:

آقای دکتر یعقوب آشوری تازیانی و دکتر امین شفی زاد و آقایان دکتر محمدرضا اوزی و آقای دکتر محسن محمدیان   

 

تعداد   کارکنان   بخش  یا واحد :  23  نفر 

مرکز پرتودرمانی امید در تاریخ 15/2/93 با حضور دو پزشک رادیولوژیست و انکولوژی افتتاح گردیده است

بخش شیمی درمانی نیز با همکاری 4 انکولوژیست از اسفند 93 شروع به کار نموده است.

بخش شیمی درمانی دارای 14 تخت فعال می باشد که 4 پرستار و 2پزشک عمومی در کنار پزشکان رادیولوژی و انکولوژی مشغول به خدمت رسانی می باشند.

همچنین  بخش رادیوتراپی نیز با 10 نیروی فعال و کارشناس رادیولوژی مشغول خدمت رسانی به بیماران می باشد

نوع  خدمات  ارائه  شده  در بخش  یا واحد :  شیمی  درمانی  - پرتو درمانی 

شماره   تماس  با بخش  یا واحد :  3330436-  3330492- 3330501-3330509-3330420-076