صفحه اصلی > ریاست  > سوپروایزرها 

سوپروایزر آموزش سلامت

 

خانم مرضیه سیفی                     کارشناس پرستاری

سوابق کاری:

-          مسئول بخش جنرال(زنان، اطفال، داخلی، جراحی،CCU ،ICU) بیمارستان فاطمه الزهرا(س) قشم

-          مسئول حاکمیت بالینی بیمارستان فاطمه الزهرا(س) قشم

-          کارشناس مسئول اعتبار بخشی بیمارستان فاطمه الزهرا(س) قشم

-          سوپروایزر بالینی و آموزشی بیمارستان فاطمه الزهرا(س) قشم

-          مسئول آموزش و ترویج تغذیه با شیر مادر بیمارستان فاطمه الزهرا(س) قشم 

-          مسئول بررسی مرگ و میر نوزاد و کودک 59 - 1 ماهگی و نوجوان بیمارستان فاطمه الزهرا(س) قشم 

-          کارشناس پرستاری بیمارستان خلیلی شیراز 

-          سوپروایزر بالینی و پرستار بخش ICU بیمارستان کودکان بندرعباس 


 سوپروایزر کنترل عفونت

خانم صغری عباس زاده بافتی       کارشناس پرستاری

 

سوابق کاری 

-          سرپرستار بخش ICU بیمارستان پیامبر اعظم (ص) قشم

 

 

سوپروایزرهای بالینی

 

1- خانم نرگس روح الامینی                 کارشناس پرستاری

سوابق کاری:

-          پرستار بخش اورژانس بیمارستان 

-           مسئول بخش اورژانس بیمارستان 

-           سوپروایزر در گردش 


2- خانم صدیقه کمالی                   کارشناس پرستاری

سوابق کاری:

-          سرپرستار بخش CCU

-          سرپرستار بخش جنرال

-          سوپروایزر بالینی

 

3- آقای صفی اله روح الامینی       کارشناس پرستاری

سوابق کاری:

-          مسئول اتاق عمل بیمارستان فاطمه الزهرا (س) قشم

-          سوپروایزر و مسئول تجهیزات پزشکی بیمارستان فاطمه الزهرا (س) قشم

-          مترون بیمارستان فاطمه الزهرا (س) قشم

-          جانشین مدیر داخلی بیمارستان فاطمه الزهرا (س) قشم به طور متناوب

-          مسئول اعتبار بخشی بیمارستان فاطمه الزهرا (س) قشم

-          پرستار نمونه شهرستان قشم در سال 81

-          پرستار نمونه استان هرمزگان در سال 91

-          مدیر داخلی بیمارستان پیامبر اعظم(ص) قشم 1396 -1400

 

4- خانم بی بی سعاد مسقطی     کارشناس پرستاری

سوابق کاری:

-          پرستار در بخش های جنرلب، اطفال و نوزادان

 

«ریاست»

«مدیر داخلی»

«مترون»

«صفحه اصلی»