صفحه اصلی > تیم مدیریتی بیمارستان > مدیریت خدمات پرستاری 

نام و نام خانوادگی:          آمنه غلامی

سمت :          مترون

مدرک تحصیلی :        کارشناس پرستاری