صفحه اصلی > درباره بیمارستان > رسالت ، چشم انداز و اهداف 

این بیمارستان به عنوان تنها مرکز درمانی شهرستان جاسک و با هدف ارائه خدمات مطلوب درمانی به بیماران و جلب اعتماد  و  رضایت کلیه مراجعین همراه با جذب نیروهای متعهد و با انگیزه و با بکارگیری آخرین دستاوردهای علمی در راستای ارتقاء سطح سلامت جامعه تلاش می نماید.


چشم انداز)دورنما):

آرمان کارکنان بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) جاسک این است که با اتکا و ایمان بر قدرت لایزال پروردگار، وجدان کاری و انجام فعالیتهای سازمانی به صورت گروهی به عنوان بهترین بیمارستان در کشور جهت خدمت رسانی به بیماران، افتخار آفرین باشند.اهداف کلان بیمارستان (Goal):

·        جلب رضایت ومشارکت ذینفعان کلیدی (بیماران ،همراهان و...) (G1)

·        ارتقای ایمنی بیماران مدیریت خطا وخطر وبهبود مستمر کیفیت خدمات درمانی تشخیصی مراقبتی وآموزشی(G2)

·        جذب وبکارگیری وتوانمند سازی نیروهای انسانی واجرای منسجم وظایف کاری(G3)

·        جلب مشارکت سازمان های مردم نهاد وخیرین ،تامین کنندگان مالی ،سازمان های مرتبط وسایر(G4)