نام و نام خانوادگی :          دکتر سید علیرضا حیدریه زاده

سمت :          ریاست  بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) جاسک

رشته تحصیلی :          دکترای پزشکی

تخصص :          متخصص بیماری های داخلی