صفحه اصلی > مجمع خیرین سلامت بیمارستان 


نام و نام خانوادگی:          زهرا برجعلی

سمت:          مدیر مجمع خیرین سلامت شبکه و بیمارستان


سال تاسیس مجمع در شهرستان جاسک: 1394/01/01

شماره تلفن مجمع: 42521618

 

اهداف مجمع خیرین سلامت جاسک

    مشارکت اجتماعی مردم در اهداف سلامت   

   حمایت معنوی و قانونی در بخش سلامت   

   احداث، تکمیل و تجهیز مراکز بهداشتی درمانی یا تایید وزارت متبوع همیاری مردم

   همیاری در اداره و توسعه برنامه های مراکز بهداشتی

  هدایت کمک ها به اولویت ملی در حوزه سلامت

  کمک های خیرین در راستای ارتقای بهداشت و درمان

  بستری مناسب جهت ایفای نقش موثر خیرین در کمک به نظام سلامت

  حمایت از کودکان تالاسمی

 حمایت از بیماران خاص