صفحه اصلی > درباره بیمارستان > شناسنامه بیمارستان 

ü     شناسنامه بیمارستان

نام بیمارستان: بیمارستان خاتم الانبیاء (ص) جاسک

نوع بیمارستان: عمومی

نوع مالکیت: ملکی دولتی

نوع فعالیت: درمانی

سال تاسیس: 1385

تعداد تخت مصوب: 32 تخت

تعداد تخت دائر: 64 تخت

تعداد كل پرسنل: 165 نفر

تعداد پزشکان: 14 نفر

زیر بنای بیمارستان:حدود 2079 متر مربع

آخرین درجه ارزشیابی اخذ شده از وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی(سال 1396): درجه یک