صفحه اصلی > تیم مدیریتی بیمارستان > مدیر امور عمومی 

مدیر امور عمومی

 

* مشخصات مدیر امور عمومی

نام و نام خانوادگی:   اشکان شهسواری

سمت :   مدیر امور عمومی

مدرک تحصیلی:   

 

 

* شرح وظایف

-   کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مسئول مافوق و اجرای آنها طبق مقررات امور اداری

-   نظارت بر کار کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان، لوازم و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تعیین هزینه آنها و تهیه گزارشات پیرامون آن جهت مسئولان مربوطه

-   انجام اقدامات لازم برای تامین نظافت و سالم سازی محل کار و تامین بهداشت محیط مناسب برای ارئه خدمات

-   برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

-   برنامه ریزی و ارائه طرح های مربوط به کنترل و کاهش هزینه های غیرضروری

-   سازماندهی، تعیین شرح وظایف، تقسیم کار، تعیین حدود اختیارات و تفویض اختیار در بین واحدهای تابعه

-   پیش بینی اعتبارات لازم و تنظیم بودجه سالانه

-   برنامه ریزی جهت واگذاری بخش خدماتی و پشتیبانی لازم به بخش خصوصی

-   برنامه ریزی و نظارت بر عملیات تدارکاتی انبارداری، تعمیرات و نگهداری خودروها

-   رضایت سنجی از مراجعین حوزه مدیریت و زمان سنجی ارائه خدمات

-   رضایت سنجی از کارکنان

-   رسیدگی به امور مربوط به قراردادها و شرکت در جلسات آن

-   رسیدگی و صدور دستور لازم به نامه ها و گزارش های رسیده

-   امضاء احکام گوناگون مانند مرخصی، ماموریت و ... مربوط به کارکنان تحت سرپرستی

-   نظارت بر امور حضور و غیاب کارکنان

-   شرکت در نشست ها و کمیسیون های گوناگون برابر دستور

-   بررسی گزارش های تهیه شده از کارهای انجام یافته و ارائه به مقامات مافوق

-   نظارت و کنترل ورود و خروج افراد و وسائط نقلیه

-   انجام سایر وظایف سازمانی و اداری محول شده در چارچوب ماموریت سازمانی و واحد محل خدمات