صفحه اصلی > اداری و پشتیبانی > فناوری اطلاعات 

 

فناوری اطلاعات


* مسئول فناوری اطلاعات

نام و نام خانوداگی: حسین پورحبیبی

تحصیلات: کارشناس ارشد فناوری اطلاعات شبکه

 

 

*شرح وظایف

انجام خدمات نرم افزاری و سخت افزاری، شبکه ها