صفحه اصلی > آموزش سلامت > واحد آموزش سلامت 

مجموعه پمفلت های واحد آموزش سلامت

- پمفلت تغذیه سالم برای پیشگیری از کرونا

- پمفلت سرطان و راه های پیشگیری از آن

- پمفلت اصول و مراقبت پرستاری در کرونا ویروس جدید

- پمفلت اقدامات ضروری درهنگام ورود به منزل

-پمفلت پیشگیری از کرونا جهت افراد دارای بیماری مزمن

- پمفلت مراقبت از بیماران آسمی

- پمفلت مراقبت از سالمندان در دوران شیوع کرونا ویروس

- پمفلت راهنمای ترخیص جهت افراد مبتلا به کرونا ویروس

- پمفلت مدیریت استرس در دوران شیوع کرونا ویروس

- پمفلت مدیریت استرس کودکان در دوران شیوع کرونا

- پمفلت شایعات درباره بیماری کرونا ویروس

- پمفلت افسردگی

- پمفلت آسم

- پمفلت بیماری انسدادی ریوی

- پمفلت اختلال دو قطبی

- پمفلت چست تیوب

- پمفلت پیلونفریت

- پمفلت پنومونی

- پمفلت دیابت

- پمفلت انسولین

- پمفلت فشارخون بالا

- پمفلت بهداشت روان

 

 

   دانلود : تغذيه_سالم_براي_پيشگيري_از_كرونا.pdf           حجم فایل 537 KB