صفحه اصلی > آرشیو خبر 


جابه جایی دانشجویان از خوابگاه های نرگس و زینبیه
 
جا به جایی دانشجویان

 

اطلاعیه اداره امور خوابگاه ها درخصوص جابه جایی دانشجویان از خوابگاه های نرگس و زینبیه به خوابگاه کوثر

از نیمسال اول تحصیلی 97-96

 

ضمن تبريك شروع سال تحصيلي جديد و آرزوي موفقيت براي پويندگان راه علم و دانش به اطلاع مي رساند جهت دريافت معرفي نامه به خوابگاه دولتي كوثر ضمن با در دست داشتن تعهد محضري (تهيه شده توسط دفتر اسناد رسمي) به اداره امور خوابگاه ها به آدرس ذيل مراجعه نماييد.

آدرس اداره امور خوابگاه ها: بلوار شهيدچمران جنب استانداري قديم دانشگاه علوم پزشكي طبقه سوم معاونت دانشجوئي و فرهنگي

 

جهت دريافت فرم تعهد محضري كليك نماييد.

 

 

نكاتي درباره تعهد محضري:

-         فرم تعهد محضري بايستي در دفتر اسناد رسمي تهيه و نسخه چاپي دريافت گردد.

-         ثبت فرم تعهد محضري در دفتر اسناد رسمي نيازمند حكم كارگزيني براي ضامن كارمند و پروانه كسب براي ضامن كاسب مي باشد و بايستي يك نسخه (كپي از حكم كارگزيني يا پروانه كسب) به همراه اصل تعهد محضري به اداره رفاه دانشجوئي تحويل گردد.

-        دانشجويان محترم دقت فرمايند كه مشخصات و متن مندرج در فرم مربوطه را با سند تهيه شده در دفتر اسناد رسمي مطابقت نمايند و ثبت تمامي موارد فوق در سند الزامي مي باشد.

-        درصورتي كه فرم مربوطه ناقص باشد دانشجو ملزم به مراجعه مجدد به دفتر اسناد رسمي و تصحيح فرم مربوطه مي باشند.

-       سند تعهد محضري دريافتي از دفترخانه اسناد رسمي پس از چك نمودن توسط دانشجو و درصورت صحيح بودن آن، بايستي در سامانه پرتال دانشجوئي قسمت تعهد محضري ثبت و سپس اصل سند تعهد محضري به اداره رفاه دانشجوئي تحويل گردد.

(جهت ورود به سامانه پرتال دانشجوئي كليك نمائيد)

-         درصورت تائيد فرم تعهد محضري، اداره امور خوابگاه ها اقدام به ارائه معرفي نامه به خوابگاه دولتي مي نمايد.

تاریخ درج خبر : 1396/05/07  |  کد خبر : ٨٦١٠ | تعداد نمایش خبر : 346
 

 


خروج