صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > معرفی مرکز 


معرفی مرکز تحقیقات قلب و عروق


تاریخچه

مرکز تحقیقات قلب و عروق هرمزگان در فروردین ماه سال ۱۳۸۶ با هدف پیشگیری، کنترل و بازتوانی بیماری‌های قلبی- عروقی و ارتقای سلامت عمومی فعالیت خود را آغاز نمود و در ۱۳۸۸/۳/۲موفق به اخذ موافقت اصولی از شورای گسترش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردید.

ماموریت

ماموریت اصلی این مرکز، ارتقاء سلامت قلب و عروق در استان هرمزگان و کاهش هزینه‌های مرتبط و همچنین ایجاد بستر و فضای مناسب برای محققین جهت انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی با استفاده از فناوری‌های موجود می‌باشد. این مرکز در تلاش است با توسعه تحقیقات کاربردی و استفاده از نتایج تحقیقات در عرصه سلامت قلب، توسعه کمی و کیفی تولیدات علمی، افزایش حساسیت و آگاهی جامعه در مورد ریسک فاکتورهای بیماری‌های قلب و عروق، ارتقاء روابط بین بخشی و ایجاد دستورالعمل‌های آموزشی و ... در این راستا گام بردارد.

گرایش پژوهشی

بررسی شیوع ریسک فاکتورهای قلبی و عروقی در جمعیت استان هرمزگان، بررسی الگوی تغذیه در جمعیت استان هرمزگان، تعیین الگوی فعالیت‌های بدنی و ورزش در جمعیت استان، دخانیات و موادمخدر، ارزیابی بروز سکته قلبی در استان هرمزگان، ارزیابی روش‌های تشخیصی جدید و کاربردی در رابطه با بیماری‌های قلبی- عروقی، ارائه مدل‌های ارزیابی پیش‌آگهی در بیماران با آترواسکلروز قلبی با استفاده از مارکرهای خونی، بیماری‌های سایکولوژی و بیماری‌های قلبی- عروقی، شیوه زندگی در بیماری‌های قلبی- عروقی، کیفیت زندگی در بیماران قلبی- عروقی، خودمراقبتی در بیماران قلبی- عروقی، بررسی اندکس‌های اکوکاردیوگرافیک در بیماری‌های ایسکمیک، مادرزادی قلب، بیماران دریچه‌ای و بیماری‌های میوکارد و پریکارد.

امکانات و توانمندی‌ها

نظام ملی ثبت بیماری قلبی- عروقی (ثبت بیماران آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی شده)، بانک اطلاعات ریسک‌فاکتورهای خطرساز قلبی- عروقی استانیاهداف مرکز

هدف کلی:

           ارتقاء سلامت قلب و عروق در استان و کاهش هزینه های مرتبط

 اهداف اختصاصی:

  • توسعه تحقیقات کاربردی و استفاده از نتایج تحقیقات در عرصه سلامت قلب
  •  توسعه کمی و کیفی تولیدات علمی
  •  افزایش حساسیت و آگاهی جامعه در مورد ریسک فاکتورهای بیماری های قلب و عروق
  •  ارتقاء روابط بین بخشی و ایجاد دستورالعمل های آموزشی

رسالت مرکز

ارتقاء سطح سلامت قلب و کاهش هزینه های مرتبط با بیماری های قلب و عروق در استان هرمزگان