اولین جلسه شورای پژوهشی سی ام  خرداد 1396 ساعت 11 صبح 

اهداف جلسه:  شفاف سازی سیاست های مرکز

1- زمان بندی برای جلسات ماهانه شورا به صورت  دوشنبه در میان ساعت 11/5 صبح

2- گمانه زنی برای برنامه کارگاههای سال 96

3- تعیین تاریخ جلسه بعدی برای حضور مشاورین مرکز

 

دومین جلسه شورای پژوهشی چهاردهم تیر 1396 ساعت 11 صبح 

اهداف جلسه : تدوین برنامه حضور مشاورین مرکز

چهارشنبه

سه شنبه

دوشنبه

یکشنبه

شنبه

مشاوره

نیک صالحی

نیک صالحی

نیک صالحی

نیک صالحی

نیک صالحی

پروپوزال نویسی

 

دکتر نمازی

 

 

 

مقاله نویسی

 

دکتر بوشهری

دکتر بوشهری

دکتر بوشهری

دکتر یوسفی

 

اپیدمیولوژی

آقای آزاد

دکتر حسینی

دکتر حسینی

 

 

مباحث آماری

دکتر سرنی زاده

دکتر سرنی زاده

دکتر سرنی زاده

دکتر سرنی زاده

دکتر سرنی زاده

اخلاق در پژوهش

خانم احمدزاده

خانم احمدزاده

خانم احمدزاده

خانم احمدزاده

خانم احمدزاده

علم سنجی

 

دکتر محبوبی

 

دکتر محبوبی

دکتر محبوبی

انتخاب زورنال مناسب برای چاپ مقاله

خانم فهیم پور

خانم فهیم پور

خانم فهیم پور

خانم فهیم پور

خانم فهیم پور

سامانه پژوهان

سومین جلسه شورای پژوهشی هشتم آبان 96 ساعت 12/5

بررسی دو طرح تحقیقاتی با عناوین

1- مقایسه جهت گیری مذهبی و صفات شخصیتی در مبتلایان به اختلال وسواس فکری و عملی و گروه کنترل

2- بررسی اثر داروهای روانپزشکی بر کیفیت جلسات الکترو شوک درمانی

چهارمین جلسه شورای پژوهشی پانزدهم آبان 96 ساعت 12/5

بررسی طرح تحقیقاتی ارزیابی خصوصیات شخصیتی افراد مبتلا به وزوز گوش در بیمارستان شهید محمدی 

و انتخاب تیم پژوهش برای گروه روانپزشکی  بیمارستان ابن سینا 

   دانلود : صورتجلسات_ابان_96.doc           حجم فایل 334 KB