برنامه راهبردی 

 


 

 

برنامه استراتژیک

 

مرکز توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان شهید محمدی

 

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

 

 

 

مقدمه اجرایی توسط مسول مرکز  تحقیقات شامل معرفی سند و مدت تهیه آن و اطلاعاتی در مورد نحوه تهیه این سند استراتزیک ( حد اکثر 3 صفحه)

 

 

نام تهیه کنندگان و مشارکت کنندگان و مساعدت کنندگان و تشکر از آنها

 

تهيه كنندگان و مساعدت كنندگان اين برنامه:

دکتر محمد تمدن دار

دكتر مجید صفر پناه

خانم  طیبه زارعی حاجی آبادی

خانم كبري كهنوجي

 

 

 

 

فهرست مندرجات

1-     مقدمه

2-    رسالت

2-1- عبارت رسالت

2-2- بیانیه رسالت

3-   ارزش های سازمانی

4-    اهداف آرمانی

5-    مطالعه آینده

5-1- مطالعه روندها

5-1-1- روندهای سیاسی و سازمانی

5-1-2- روندهای فرهنگی، اجتماعی، ارزشی، و اخلاقی

5-1-3- روندهای اقتصادی

5-1-4- روندهای فناوری

5-1-5- روندهای زیست محیطی

5-2- تحلیل محیط خارجی سازمان

5-2-1- فرصت های سازمان در آینده

5-2-2- تهدیدهای سازمان در آینده

6-    چشم انداز

6-1- متن چشم انداز

6-2- جایگاه استراتژیک

6-3- اهداف کلان

7-    سیاست های فرادستی و سازمانی

8-   ذینفعان یا وندیگ ها

8-1- فهرست دینفعان یا وندیگ ها

8-2- تحلیل دینفعان یا وندیگ ها

8-3- انتظارات دینفعان یا وندیگ ها

9-    استراتژی ها

9-1- مضمون های استراتژیک

9-2- استراتژی های عملیاتی

10-  تحلیل محیط داخلی

10-1- مشاغل استراتژیک در اجرای استراتژی های عملیاتی

10-2- سرمایه های لازم برای اجرای استراتژی های عمیاتی

10-3- قوت های سازمان

10-4- ضعف های سازمان

11-  برنامه های عملیاتی

11-1- برنامه های تامین سرمایه

11-2- برنامه های اجرای استراتژی ها

12- کنترل استراتژیک

12-1- کنترل فرآیند تحلیل ها

12-2- کنترل فرآیندهای تولید استراتژی

12-3- کنترل تامین سرمایه

12-3- کنترل اجرای استراتژی ها

12-4- کنترل نتایج به دست آمده از اجرای استراتژی ها

12-5- فرآیند بازخورد و اصلاح فرآیندها و استراتژی ها و سند

پیوست ها

 

 

فهرست جداول

فهرست نمودارها و تصاویر (در صورت وجود)

 

 

1-     مقدمه

مركز تحقيقات توسعه باليني بيمارستان شهيد محمدي در سال 1387 با حمايت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان تاسيس گرديد. از آنجائيكه بيمارستان آموزشي و پژوهشي شهيد محمدي بندرعباس مجهزترين و بزرگترين بيمارستان در سطح استان هرمزگان مي باشد مركز تحقيقات توسعه باليني در اين بيمارستان واقع شده است تا طرح هاي تحقيقاتي باليني كه در راستاي افزايش كيفيت درمان، مراقبت هاي بهداشتي و سياست گذاري مرتبط با نيازهاي مردم استان هرمزگان مي باشد در اين مركز مطرح كرده تا با كمك متخصصان مركز و حمايت هاي مالي به نتيجه برسانند. تا در نهايت با حضور فعالانه و مشاركت در رونق گرفتن مركز تحقيقات خواهند توانست ضمن نهادينه كردن پژوهش در فعاليتهاي علمي و آموزشی خود، در جهت ارتقاء كمي و كيفي پژوهش در دانشگاه نيز قدمهاي موثري بردارند.

 

 

 

2-    رسالت

2-1- عبارت رسالت

پژوهش در مورد اصول، فنون و ریسک های مرتبط با طراحی، هدایت، نظارت و نیز ارتقای کیفیت تحقیقات بالینی

 

2-2- بیانیه رسالت

انجام تحقیقات بالینی از ارکان توسعه علم پزشکی و مداوای بیماران است. طراحی و اجرای تحقیقات بالینی دارای اصول اخلاقی و علمی بسیاری است که الزام می کند انجام آن تحت شرایط دقیق و کنترل شده ای انجام شود. لذا مرکز تحقیقات بالینی بیمارستان شهید محمدی راه اندازی شد تا بتواند طراحی، هدایت، نظارت بر ارتقاء کیفیت تحقیقات بالینی و تصميم گيري مبتني بر نتايج تحقيقات را به انجام برساند.

این مرکز ماموریت خود را از طریق توانمند سازی اعضای هیات علمی، تدوین مقررات و آیین نامه های تحقیقات بالینی، نظارت بر رعایت استانداردهای اخلاقی و علمی، طراحی موضوعات و سوالاتی برای بررسی و تحقیق، آماده سازی امکانات تحقیقات بالینی در مراکز درمانی و دانشکده پزشکی و پرستاری برای اجرای ایده های محققان، پشتیبانی همه جانبه از محققان بالینی، مدیریت دانش در مراکز تحقیقاتی و مراکز درمانی و در نهايت تصميم گيري دقيق مبتني بر نتايج را به انجام می رساند.

 

 

 

3-   ارزش های سازمانی

·        رعایت استانداردها و آداب پذیرفته شده ملی و بین المللی در طراحی و اجرای تحقیقات بالینی

·        حفظ محرمانه بودن اطلاعات و رعايت اخلاق در پژوهش

·        پايبند بودن به كار تيمي و انجام تحقيقات بالینی صحیح و سالم

·        رعايت حقوق مادي و معنوي كليه پرسنل و پژوهشگران مركز

·        فراهم سازي فرصت عادلانه استفاده از امكانات تحقيق براي علاقمندان

 

 

 

 

 

 

4-    اهداف آرمانی (آرزو و دلخواسته ما)

یکی از مراکز مرجع برای تحقیق درباره مقررات، اصول علمی طراحی، اجرای طرح های تحقیقاتی بالینی، هدایت و بهره برداری از نتایج تحقیقات و اطمینان از رعایت حقوق بیماران و محققان

 

 

5-    مطالعه آینده

5-1- مطالعه روندها

5-1-1- روندهای سیاسی و سازمانی

روند یک: روند رو به رشد نظارت سختگیرانه بر تحقیقات بالینی از منظر رعایت حقوق بیماران و آزمودنی ها و رعایت استانداردهای تحقیقاتی بالینی

روند دو: جذب دانشجویان در مقاطع دکترای تخصصی یا برگزاری دوره های فلوشیپ

پیامد روندهای یک و دو: تحقیق درباره روش ها و اصول تحقیقات بالینی به عنوان یک ضرورت ملی در نظام تحقیقات و نوآوری و تامین نیروی متخصص سازمان در انجام اهداف پژوهشی مبحثي است که این مرکز به دنبال به انجام رساندن آن است.

5-1-2- روندهای فرهنگی، اجتماعی، ارزشی، و اخلاقی

روند سه: با افزايش سواد اطلاعاتي و تكنولوژي هاي ارتباطي، اطلاعات به راحتي در اختيار مردم قرار گرفته است كه باعث افزايش اگاهي مردم نسبت به بيماريها و دانش پايه آنها در مورد بيماري هاي مربوطه شده است.

روند چهار: فرهنگ پژوهش و تصمیم گیری مبتنی بر شواهد به تدریج جای خود را در نظام مراقبت از سلامت گسترده تر خواهد کرد.

روند پنج: مطالبه رعایت جنبه های حقوق بیماران و استفاده از نتايج مطالعات، به عنوان مطالبه ای ملی و بین المللی و اخلاقی رو به افزایش است. 

پیامد روندهای سه و چهار و پنج: مرکز تحقیقات فرصتی برای تدوین پروتوکل ها و آیین نامه ها و نیز نیازسنجی مطالعات بر اساس مشکلات جامعه، قرار دادن اطلاعات مورد نياز بيماران، روش های صحیح انجام تحقیقات بالینی، فرآیندهای کنترل تحقیقات بالینی  و ارتباط با سایر مراکز مرتبط به دست خواهد آورد.

 

 

5-1-3- روندهای اقتصادی

روند شش: بالا رفتن هزينه زندگي، افزايش تورم خود باعث كاهش زندگي سالم و بانشاط را به دنبال خواهد داشت.

روند هفت: کاهش درآمدهای دولت و کاهش اعتبارات پژوهشی و نبودن منابع کافی برای انجام تحقیقات بین رشته ای بزرگ و طولانی مدت علیرغم نیاز به این گونه تحقیقات بالینی و در نتیجه امکان بروز برخی اهمال کاری ها و تخلفات در فرآیند طراحی و اجرای این گونه طرح ها

پیامد روند شش و هفت: تلاش مداوم براي بهبود شرايط اقتصادي خانوار و استفاده از مواد غذايي و بهداشتي كيفيت پايين، فرصتي براي مرکز تحقیقات ايجاد كرده تا با طراحی مطالعاتی که نحوه و فراوانی اینگونه تخلفات را شناسایی کرده و راه کار ارائه دهد، بدست می آورد.

5-1-4- روندهای فناوری

روند هشت: تكنيك ها و تجهيزات ايجاد شده و داروهاي كه با فناوريها و تركيبات جديد توليده شده اند راه را براي انجام مطالعات بيشتر براي مشخص كردن هزينه- سودمندي و تاثيرگذاري بهتر اين توليدات به لحاظ شرايط بومي منطقه نسبت به موارد مشابه را بيش از پيش ايجاد كرده است.  

روند نه: پیشرفت های بدست آمده و روند انجام كارها و پیشرفت در طراحی، اجرا، تحلیل و کنترل طرح های تحقیقاتی بالینی

پیامد روند هشت: این روند فرصتی برای انجام مطالعات بیشتر ایجاد می کند.

5-1-5- روندهای زیست محیطی

روند ده: دارا بودن اقليم خاص آب و هوائي منطقه باعث كاهش شرايط مناسب زندگي در استان را فراهم كرده است اين امر به طبع بر شرايط بهداشتي منطقه نيز تاثيرگذار مي باشد كه باعث شدت ايجاد برخي بيماريها خواهد شد

پیامد روند ده: مديريت بيماريها خاص منطقه و برنامه ريزي در جهت كاهش اثرات آنها.

 

 

 

5-2- تحلیل محیط خارجی سازمان

5-2-1- فرصت های مرکز تحقیقات در آینده

·        برگزاری دوره PhD

·        برگزاری دوره فلوشیپ

·        تعيين نيازمنديهاي سلامت استان

·        به حداقل رساندن تاثير عوامل منطقه اي در ايجاد بيماري

·        انجام طرح های تحقیقاتی موثرتر

·        گسترش فناوري هاي اطلاعات و ارتباطات سلامت

·        فناوريهاي پيشرفته تشخيص و درمان در ايران و جهان

·        نیازسنجی مناسب تحقیقات با نیازهای جامعه

·        همکاری بیشتر با سایر مراکز مرتبط با اهداف مرکز

·        بسترسازی انجام کارهای تحقیقاتی در بین دانشجویان جوان

·        ارتباط مناسب با معاونت پژوهشی

·        سازمانهای ارتباط جمعی

5-2-2- تهدیدهای مرکز تحقیقات در آینده

·        نیاز به منابع مالی حمايت كننده از طرح هاي منطقه اي

·        ضعف دانشگاه در جذب نيروهاي متخصص و فراهم آوري امكانات

·        شرایط نامساعد آب و هوائي

·        ضعيف بودن امكانات بهداشتي و سلامتي جامعه

·        نوپا بودن مرکز تحقیقات

·        پایین بودن سطح علمی جامعه

·        وابستگي به ساير استان هاي كشور در امور مربوط به درمان و تشخيص

·        دارا بودن تنوع دارو و تجهيزات در بازار

 

6-    چشم انداز

6-1- متن چشم انداز

تا پایان سال 1403، مرکز تحقیقات بالینی بیمارستان شهید محمدی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، مرجع اطلاعات و مطالعات متدولوژی ها و آیین نامه و پروتوکل های تحقیقات بالینی است. این مرکز توان تولید و تدوین طرح ها و سیاست های مبتنی بر شواهد علمی و تجربی به منظور ارتقا کیفیت تحقیقات بالینی با در نظر گرفتن حقوق بیماران و آزمودنی ها و محققان را دارد.

 

6-2- جایگاه استراتژیک

مرجع علمی کشوری برای رهنمودها و سیاستگذاری در حوزه تحقیقات بالینی تا پایان سال 1403

 

6-3- اهداف کلان

·        مرجع تولید سیاست ها و رهنمودها و آیین نامه های انجام تحقیقات بالینی در کشور

·        مرکز تربیت نیروی انسانی متخصص و کارشناس در تحقیقات بالینی

·        مرجع پژوهش در حوزه پژوهش های بالینی

 

7-    سیاست های فرادستی و سازمانی

·        ايجاد مركز تحقيقات به صورت مستقل

·        تجهيز امكانات آزمايشگاهي و تجهيزات مرتبط با تحقيقات باليني

·        گرانت های بین المللی تشویق می شود.

·        كاهش كمترين تاثير شرايط آب و هوائي منطقه بر ايجاد بيماري.

·        رعایت حقوق بیماران و آزمودنی ها بر اساس استانداردهای بین المللی.

 

 

 

 

8-   ذینفعان یا وندیگ ها

8-1- فهرست دینفعان یا وندیگ ها

·        شركت هاي توليده كننده دارو و تجهيزات

·        بيماران بستري در بخش هاي مرتبط با اهداف مركز تحقيقات

·        مراكز بهداشت استان

·        دانشجويان و محققان

·        معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه و وزارت بهداشت

·        معاونت درمان دانشگاه و وزارت بهداشت

·        كاركنان وابسته به دانشگاه و وزارت بهداشت

·        معاونت غذا و دارو دانشگاه و وزارت بهداشت

·        سياست گذاران حوزه سلامت

·        متخصصان آمار و اپيدميولوژي

·        رسانه هاي جمعي ( مجلات، كتب، روزنامه ها، منابع الكترونيكي، صدا و سيما و ...)

 

 

 

 

 

8-2- تحلیل دینفعان یا وندیگ ها

 

معاونت درمان، معاونت تحقيقات و فناوري، معاونت غذا و دارو، بيماران

روزنامه، صدا و سيما، مردم، منابع الكترونيكي

 

 

                                                                                                                                  

زياد تاثير مي گذارند

 

 

 

بيشتر تاثيرمي پذيرند                                                                                  كمتر تاثير مي پذيرند

 

سياست گذاران حوزه سلامت، متخصصان آمار و اپيدميولوژي، شركت هاي داروسازي و تجهيزات

مجلات، كتب، دانشجويان و محققان، كاركنان

 

 

 

كم تاثير مي گذارند

 

8-3- انتظارات دینفعان یا وندیگ ها

انتطارات گروه هاي ذينفع

گروه هاي ذينفع

انجام تحقيقات در راستاء افزايش كيفيت درمان

حمايت از نتايج تحقيقات در عرصه بالين

تربيت نيروهاي متخصص در زمينه پژوهش هاي باليني

معاونت درمان

حمايت از توليدات داروئي

افزايش آگاهي در جهت اثرات داروهاي موجود در بازار

معاونت غذا و دارو

افزايش توليدات علمي در مركز توسعه تحقيقات باليني

ارتقاء ساليانه مركز در تمام جنبه ها

معاونت تحقيقات و فناوري

استفاده از نتايج تحقيقات در سياست گذاري در زمينه هاي مرتبط با سلامت

برگزاري جلسات منظم با مسئولين دانشگاه جهت انجام طرح هاي پژوهشي موثر

افزايش هم انديشي مسئولان مركز با مديران بهداشتي و درماني استان

 

سياست گذاري سلامت

حمايت از ايده ها و طرح هاي پژوهشي اعضاء

راه اندازي هسته مشاوره تحقيقاتي جهت تسهيل امور پژوهشي

فراهم آوردن امكانات و تسهيلات پژوهشي

اعضاء هيئت علمي

تعامل با رسانه ها براي ارائه اطلاعات سلامت به جامعه

توجه به مشكلات بيان شده توسط رسانه ها در مورد وضعيت سلامت جامعه

حضور منظم اعضاء در برنامه هاي رسانه اي و ايراد سخنراني در كنگره هاي علمي

رسانه هاي جمعي

در اختيار قرار دادن نتايج تحقيقات كاربردي به زبان ساده به مردم

احترام گذاشتن به ايده ها و نظرات مردم

جامعه

توجه به ارزش هاي بيماران

تلاش مستمر و نهايي در جهت درمان بيماران

بيماران

امكانات و تجهيزات براي انجام بهتر تحقيقات

حمايت از ايده هاي اعضاء وابسته به مركز

دانشجويان و محققان

استفاده از نتايج داده هاي منتشر شده در اولويت بندي تحقيقات

استفاده از نظرات متخصصان در خصوصي روش شناسي انجام تحقيقات

متخصصان امار و اپيدميولوژي

توجه به نيازهاي درماني جامعه

استفاده از داروهاي توليدي موثر در امر درمان و پيشگيري از بيماريها

شركت هاي داروئي

در اختيار قرار دادن منابع اطلاعاتي مفيد براي اعضاء و محققان

منابع اطلاعاتي

9-    استراتژی ها

9-1- مضمون های استراتژیک

9-1-1- توسعه ارتباطات علمي و تحقيقاتي با ساير مراكز استان و كشور

9-1-2- بالندگی و سرآمدی کارشناسان و محققان مرکز

9-1-3- توسعه كمي و كيفي تحقيقات باليني و اهميت دادن به مطالعات اپيدميولوژيك

9-1-4- ترویج پارادایم های پژوهشی

9-1-5- ترویج استانداردهای مدیریت پژوهش بالینی

 

9-2- استراتژی های عملیاتی

9-2-1- استراتژی های عملیاتی در مضمون "توسعه ارتباطات علمي و تحقيقاتي با ساير كشورها" شامل 3 استراتژی است:

یک استراتژی  S1: ایجاد و گسترش ساختارهای ارتباطی

دو استراتژی S2: برقراری ارتباطات علمی

سه استراتژی S3: ارتقای انتشار مقالات علمی

 

9-2-1-1- استراتژی  S1: ایجاد و گسترش ساختارهای ارتباطی، شامل پروژه های زیر:

الف- راه اندازی واحد روابط علمی ملی و بین الملل با کارشناس خبره

ب- تقویت/تبدیل وب سایت مرکز تحقیقات با کارکرد بین المللی

پ- تهیه بانک اطلاعات از استادان، محققان، و مراکز تحقیقات ملی و بین المللی

ت- کسب آمادگی برای تبدیل دانش به سیاست و دستورالعمل اجرایی

 

9-2-1-2- استراتژی S2: برقراری ارتباطات علمی، شامل پروژه های زیر:

الف-  عضویت در سازمان ها و انجمن های بین المللی مرتبط

ب- مبادله تفاهم نامه در موضوع همکاری های علمی و مبادله استاد و دانشجو با سازمان های بین المللی و مراکز تحقیقاتی معتبر ملی و بین المللی در زمینه تحقیقات مرتبط

پ- طراحی و اجرای طرح های پژوهشی مشترک با سایر مراکز تحقیقاتی و بین المللی

ت- برقراری ارتباط علمی منظم و سیستماتیک با نهادهای اجرایی کشور و استان

            ث- ارائه مشاوره های اجرایی در طراحی و اداره نظام سلامت کشور در بعد بیماری ها.

             

              9-2-1-3- استراتژی S3: ارتقای انتشار مقالات علمی، شامل پروژه های زیر:

الف- تشویق محققان و اعضای هیات علمی در ارتقای مهارت های نگارش های علمی

ب- ترویج چاپ مقالات علمی اعضای هیئت علمی مرکز در نشریات معتبر بین المللی

پ- ترویج تالیف و چاپ کتاب های علمی به زبان های فارسی و غیر فارسی

 

9-2-2- استراتژی های عملیاتی در مضمون "بالندگی و سرآمدی کارشناسان و محققان مرکز"، شامل دو استراتژی است:

یک- استراتژی S4: ترویج نوآوری و خلاقیت

دو- استراتژی S5: بالندگی حرفه ای محققان و کارشناسان مرکز

 

9-2-1-1- استراتژی S4: ترویج نوآوری و خلاقیت، شامل پروژه های زیر:

ا- برگزاری کارگاه های پرورش خلاقیت و نوآوری

ب- برگزاری کارگاه های KTE  

پ- برنامه های ترغیبی و تشویقی برای ترویج خلاقیت و نوآوری

 

9-2-1-2- استراتژی S5: بالندگی حرفه ای محققان و کارشناسان مرکز، شامل پروژه های زیر:

ا- افزایش توان محققان و کارشناسان در موضوع متدولوژی های تحقیقات

ب- افزایش توان محققان و کارشناسان در موضوع روانشناسی و رفتار شناسی پژوهشگران

ت- برگزاری کارگاه ها و سمینارهای علمی

ج- طراحی و اجرای دوره های آموزشی ارتقای حرفه ای

 

9-2-3- استراتژی های عملیاتی در مضمون توسعه كمي و كيفي تحقيقات باليني و اهميت دادن به مطالعات اپيدميولوژيك، شامل دو استراتژی است:

یک استراتژی S6: استراتژی ترویج مطالعات کیفی، پدیدار شناختی، و نظریه پردازی

دو استراتژی S7: استراتژی ترویج مطالعات سناریویی و کاربردی در بافتار اجتماعی

 

9-2-3-1- استراتژی S6: استراتژی ترویج مطالعات کیفی، پدیدار شناختی، و نظریه پردازی، شامل پروژه های زیر:

ا- برگزاری کارگاه های تخصصی مطالعات کیفی، پدیدار شناختی، و نظریه پردازی در حوزه علوم پزشکی

ب- تدوین نقشه دانش علوم بالینی با رویکرد پدیدار شناختی و نظریه پردازی،    

پ- تدوین نقشه راه دانش و فناوری علوم بالینی مطابق نقشه دانش

 

9-2-3-2- استراتژی S7: استراتژی ترویج مطالعات سناریویی کاربردی در بافتار اجتماعی، شامل پروژه های زیر:

ا- برگزاری کارگاه های تخصصی مطالعات سناریویی کاربردی در بافتار اجتماعی

ب- تدوین و اجرای پروپوزال های مطالعات سناریویی کاربردی در بافتار اجتماعی

 

 

9-2-4- استراتژی های عملیاتی در مضمون "ترویج پارادایم های پژوهشی"، شامل سه استراتژی است:

یک- استراتژی S8: ارتقاء معرفت شناسی  Epistemologyپژوهشی

دو- استراتژی S9: ارتقاء هستا شناسی Ontology،

سه- استراتژی S10: ارتقاء روش شناسی Methodology،

 

9-2-4-1- استراتژی S8: ارتقاء معرفت شناسی  Epistemologyپژوهشی، شامل پروژه های زیر:

ا- تبیین فلسفه پژوهش

ب-  تدوین اصول شناخت شناسی و معرفت شناسی و کاربرد آن در پژوهش

پ- تحلیل پارادایم های مختلف پژوهشی از دیدگاه معرفت شناسی

 

9-2-4-2- استراتژی S9: ارتقاء هستا شناسی Ontology، شامل پروژه های زیر:

ا- تدوین اصول هستا شناسی و کاربرد آن در پژوهش

ب- تحلیل پارادایم های محتلف پژوهشی از دیدگاه هستا شناسی

 

9-2-4-3- استراتژی S10: ارتقاء روش شناسی Methodology، شامل پروژه های زیر:

ا- تدوین اصول روش شناسی و کاربرد آن در پژوهش

ب- تحلیل پارادایم های مختلف پژوهشی از دیدگاه روش شناسی

 

9-2-5- استراتژی های عملیاتی در مضمون "ترویج استانداردهای مدیریت پژوهش بالینی"، شامل دو استراتژی است:

یک استراتژی S11: استقرار اصول مدیریت پژوهش

دو استراتژی S12: طراحی تحقیقات در زمینه مدیریت و اجرای تحقیقات بالینی

 

9-2-3-1- استراتژی S11: استقرار اصول مدیریت پژوهش، شامل پروژه های زیر:

ا- کسب دانش و مهارت در مفاهیم و اصول مدیریت پژوهش

ب- ایجاد سازمان پژوهشی بر حسب اصول و وظايف مدیریت پژوهش  

ت- تعیین مصداق های استانداردهای پژوهشی در پژوهش های بالینی

9-2-3-2- استراتژی S12: طراحی تحقیقات در زمینه مدیریت و اجرای تحقیقات بالینی، شامل پروژه های زیر:

ا- طراحی پروژه های تحقیقات از نوع اکتشافی در مورد خطاهای تحقیقات بالینی در ایران

ب- ایحاد پایگاه داده های اشتباهات و خطاهای تحقیقات بالینی در ایران 

پ- طراحی پروژه های تحقیقاتی در مورد عوامل موثر بر خطاهای تحقیقات بالینی در ایران

ت- طراحی پروژه های تحقیقاتی در مورد بهسازی و تضمین کیفیت تحقیقات بالینی

 

 

10-  تحلیل محیط داخلی

10-1- مشاغل استراتژیک در اجرای استراتژی های عملیاتی:

مسائل استراتژيك

رييس و معاون

كارشناس پژوهش/ اداري

محقق

واحد IT

آموزش ضمن خدمت

مدير اجرائي

سرمايه انساني

آشنايي با قوانين و آيين نامه ها

داشتن ويژگي خلاقانه و نوآوري

اشنايي با قوانين و ايين نامه ها

انجام دادن فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي مطابق با چهارچوب آيين نامه هاي سازمان

داشتن پرسنل متخصص

تامين نياز هاي نيروي انساني مورد نياز سازمان.

آموزش ضمن خدمت به پرسنل سازمان

جايگذاري دقيق نيروي انساني در سازمان

سرمايه اطلاعاتي

اطلاعات محققان و طرح هاي تحقيقاتي

نيازسنجي پژوهشي محققان

ارزيابي عملكرد محققان

انتشار نتايج تحقيقات

برقراري امنيت اطلاعات در داخل و خارج سازمان

قرار دادن نتايج ارزيابي عملكرد در اختيار پرسنل

نيازسنجي منابع اطلاعاتي كادر درماني و جامعه هدف

سرمايه سازماني

اولويت هاي كاري مرتبط با نيازهاي جامعه و كادر درماني

اجراي سياست ها و برنامه ها

داشتن نيروي تحقيقاتي مناسب

مديريت اتوماسيون و نرم افزارهاي سازمان

داشتن تعداد اعضاء براي كارهاي اداري، تصميمات مديريتي و انجام تحقيقات

حافظت از سرمايه هاي سازمان

تجهيزات و و سايل

نظارت بر تامين تجهيزات و امكانات

نيازسنجي تجهيزات از اعضاء و پيگيري نيازها، حفاطت از وسايل و استفاده دقيق از تجهيزات

استفاده دقيق و كارشناسانه از تجهيزات و منابع

فراهم آوري و تجهيز سرويس هاي خدمات كامپيوتري سازمان

برگزاري كارگاه هاي آموزشي، استفاده صحيح از وسايل و تجهيزات

فراهم آوري تجهيزات و منابع مالي

 

 

 

 

10-2- سرمایه های لازم برای اجرای استراتژی های عملیاتی:

چهار دسته سرمایه وجود دارد:

اول - سرمایه انسانی:

رييس و معاونان مركز بايستي با قوانين و آيين نامه ها آشنايي كامل داشته باشند علاوه بر اين داشتن قدرت تصميم گيري و اتخاذ سياست هاي سازمان و حل مشكلات پيش رو را داشته باشند.

محققان مطابق با آيين نامه ها و قوانين سازمان فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي خود را انجام دهند.

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز باید توانایی تحلیل سیستم های مورد نیاز و نگارش RFP برای تهیه سیستم اطلاعات مرکز داشته باشد.

كارشناس آموزش ضمن خدمت علاوه بر تامين نيروي انساني مورد نياز سازمان بايستي برنامه هاي ضمن خدمت را نيز اجراء و پيگيري نمايد.

مدير اجرائي مركز در جايگذاري پرسنل مركز نسبت به تخصص و مهارت افراد داشته باشد.

 

دوم سرمایه اطلاعاتی:

رييس و معاونان مركز اطلاعات مربوط به روند انجام طرح هاي تحقيقاتي و فعاليت هاي پژوهشي اعضاء را داشته باشند.

كارشناس پژوهش/ اداري بايد نيازسنجي محققان و دانشجويان را مشخص كرده و اطلاعات مورد نياز آنها را فراهم كند. 

محققان در انتشار نتايج مطالعات خود نهايت دقت و امانتداري را بكار برند.

کارشناس فناوری اطلاعات و ارتباطات مرکز امكانات برقراري ارتباطات درون سازماني و بيرون سازماني را فراهم كند علاوه بر اين با استفاده از نرم افزارها و سخت افزارهاي لازم امنيت اطلاعات مركز را حفظ كند.

كارشناس آموزش ضمن خدمت اطلاعات مربوط به نتايج عملكرد اعضاء را در اختيار محققان و پرسنل قرار دهد.

مدير اجرائي مركز نيازسنجي منابع اطلاعاتي محققان و پرسنل را فراهم آورد.

 

سوم - سرمایه سازمانی:  

دستورالعمل و فرم های انجام مطالعات اپيدميولوژيك ( مانند: انواع کارآزمایی هاي بالینی)

احساس رضايت محققان و پرسنل از مديريت مركز

 

10-3- قوت های سازمان در راه اجرای استراتژی های عملیاتی مرکز

·        برگزاري كارگاه هاي تخصصي

·        مديريت و اجرائي طرح هاي تحقيقاتي

·        وجود متخصصان مجرب و با تجربه در گروههای

 

10-4- ضعف های سازمان در راه اجرای استراتژی های عملیاتی مرکز

·        كمبود امكانات آزمايشگاهي

·        نبود سيستم مديريت اطلاعات باليني

·        عدم آشنايي كامل اعضاء با روش شناسي صحيح انجام مطالعات

·        نبود سيستم يكپارچه مديريت طرح هاي تحقيقاتي 

 

11-  برنامه های عملیاتی

11-1- برنامه های تامین سرمایه

برنامه عملیاتی برای ایجاد سیستم اطلاعات مدیریت داده های تحقیقات بالینی در سطح استان و اتخاذ تصميمات براي رفع نواقص آن

فراهم آوردن امكانات آزمايشگاهي براي انجام تحقيقات علوم باليني و پايه

 

11-2- برنامه های اجرای استراتژی ها

تمركز بيشتر برنامه هاي عملیاتی برای اجرای استراتژیها مركز در راستايي افزايش كيفيت طرح هاي تحقيقاتي مي باشد. داشتن اطلاعات باليني دقيق بيماران استان براي نيازسنجي انجام مطالعات و نيز مديريت داده ها مهم مي باشد.

 

12- کنترل استراتژیک

12-1- کنترل فرآیند تحلیل ها

12-2- کنترل فرآیندهای تولید استراتژی

12-3- کنترل تامین سرمایه

12-3- کنترل اجرای استراتژی ها

12-4- کنترل نتایج به دست آمده از اجرای استراتژی ها

12-5- فرآیند بازخورد و اصلاح فرآیندها و استراتژی ها و سند

 

 

هدف اختصاصی: بالندگی و سرآمدی کارشناسان و محققان مرکز

ردیف

عنوان فعالیت

مسوول اجرا/ پیگیری

تاریخ اجرا

منابع مورد نیاز

نحوه پایش هر فعالیت

نتیجه پایش

شروع

پایان

کل دوره

1

برگزاري كارگاه هاي توانمند سازي باليني

كارشناي مركز/ رئيس مركز

1398/1/1

1400/1/1

 

     

2

برگزاري ژورنال كلاب

كارشناي مركز/ رئيس مركز

1398/1/1

1400/1/1

 

     

 

 

هدف اختصاصی: ترویج پارادایم های پژوهشی

ردیف

عنوان فعالیت

مسوول اجرا/ پیگیری

تاریخ اجرا

منابع مورد نیاز

نحوه پایش هر فعالیت

نتیجه پایش

شروع

پایان

کل دوره

1

برگزاري كارگاه هاي آموزشي

كارشناي مركز/ رئيس مركز

1398/1/1

1400/1/1

 

     

2

ارائه فايل هاي آموزشي براي محققان

كارشناي مركز/ رئيس مركز

1398/1/1

1400/1/1

 

     

3

آشنايي محققان با روش شناسي صحيح انجام مطالعات

كارشناي مركز/ رئيس مركز

1398/1/1

1400/1/1

 

     

 

 

 

 

هدف اختصاصی: ترویج استانداردهای مدیریت پژوهش بالینی

ردیف

عنوان فعالیت

مسوول اجرا/ پیگیری

تاریخ اجرا

منابع مورد نیاز

نحوه پایش هر فعالیت

نتیجه پایش

شروع

پایان

کل دوره

1

نظارت و مديريت بر طرح هاي تحقيقاتي

كارشناي مركز/ رئيس مركز

1398/1/1

1400/1/1

 

     

2

مديريت بر اجرائي كيفيت تحقيقات باليني

كارشناي مركز/ رئيس مركز

1398/1/1

1400/1/1

 

     

3

مشخص سازي طرح هاي تحقيقاتي مبتني بر مسئله

كارشناي مركز/ رئيس مركز

1398/1/1

1400/1/1