نام و نام خانوادگی : احسان رمضانیان نیک

دکترای فوق تخصصی - ریه بالغین

گروه آموزش داخلی

لینک سامانه علم سنجی

CV

 e.ramezanian.nik@hums.ac.ir

 

07633354055

 

 

 

 

 

 
 

مجتمع آموزشی،درمانی،پژوهشی پیامبر اعظم (ص) - معاونت آموزشی - سرپرست مرکز توسعه تحقیقات بالینی

 

تلفن: 07633354055

 

ساعت کاری : 7:30 الی 14:30