اهداف مرکز توسعه تحقیقات بالینی شهید محمدی:

 

 • ترغیب و تشویق پژوهش های بالینی 
 • توانمند سازی پژوهشگران و توسعه تحقیقات کاربردی
 • هدفمند نمودن پژوهشهای بنیادی و کاربردی در راستای اخلاقی بودن پژوهش
 • بهینه سازی بودجه های قابل استفاده در بخش تحقیقات به منظور بهبود کیفی و کمی پژوهش و حمایت از پژوهشگران
 • ایجاد ارتباط و همکاری با مراکز تحقیقاتی دیگر
 • تلاش در جهت نهادینه کردن پژوهش در بیمارستان و کارهای بالینی
 • بررسی و حمایت از طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویان
 • ارتقا کمی و کیفی مقالات پژوهشی
 • انجام مشاوره  آمار و کمک به نگارش پروپوزال طرح تحقیقاتی
 • استفاده از نتایج طرح های تحقیقاتی در امور بالینی
 • فراهم آوردن تسهیلات مورد نیاز پژوهش های بالینی 
 • هدایت و بهره برداری از نتایج تحقیقات برای حل مشکلات و ارتقاء سطح سلامت جامعه وهمچنین تهیه دستورالعمل­های بومی