صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > اعضای مرکز > اعضاء شوراي پژوهشي 

 

اعضاء شوراي پژوهشي مركز توسعه تحقيقات باليني بيمارستان شهيد محمدي

 


رديف

نام – نام خانوادگي

مدرك تحصيلي

تخصص

 

معرفی

 

 

 

 

 1      

 

 

 

 

احسان رمضانیان نیک (رئیس مرکز)

 
 
 
 
         
     
دکترای فوق تخصصی

 

 

 

 

ریه بالغین

 

 

لینک سامانه علم سنجی

CV

e.ramezanian.nik@hums.ac.ir

07633354055


 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

محمد تمدن دار 

 

 

 

 

فوق تخصص

 

 

 

 

نفرولوژی

لینک سامانه علم سنجی

CV

tamaddondar491@hums.ac.ir

07633347000-5

3 مجید صفر پناه
         دکترای تخصصی
 

 

 جراحی عمومی

 

لینک سامانه علم سنجی

 

CV

m.safarpanah@hums.ac.ir


07633347000-5 

 

 

 

4

 

 

دکتر علی آتش آب پرور

 

 

فوق تخصص

 

 

پاتولوژی

 

لینک سامانه علم سنجی

CV

a.atash@hums.ac.ir

07633347000-5

5

دکتر الهه بهبودی

دکترای تخصصی

ENT

لینک سامانه علم سنجی

CV

e.behboodi@hums.ac.ir

07633347000-5

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

دکتر هاشم جری نشین

 

 

 

دکترای تخصصی

 

 

 

بیهوشی

 

لینک سامانه علم سنجی

CV

hjarineshin@hums.ac.ir

 

07633347000-5

 

7

دكتر عنایت اله حمزه ای

دکترای تخصصی

داخلی اعصاب

لینک سامانه علم سنجی

CV

e.hamzei@hums.ac.ir

07633347000-5

 

 

8

دكتر مهرداد خضری

دکترای تخصصی

رادیولوژی

 

9

دکتر معصومه خیراندیش

دکترای فوق تخصصی

بیماری غدد

 

10

 

دکتر میترا کاظمی جهرمی دکترای فوق تخصصی بیماری غدد

لینک سامانه علم سنجی

CV

m.kazemijahromi@hums.ac.ir

 

07633347000-5

  11  دکتر لادن حاج عبدالرسولی دکترای فوق تخصصی  بیماریهای غدد

لینک سامانه علم سنجی

CV

l.hajiabdolrassouli@hums.ac.ir

 

07633347000-5

 

  12 دکتر سارا بحری دکترای فوق تخصصی بیمارهای غدد

 

13 دکتر طیبه زارعی دکترای فوق تخصصی مراقبت های ویژه

لینک سامانه علم سنجی

CV

dr.tayyebeh.zarei@hums.ac.ir

07633347000-5

 

 

14

دکتر پریوش داودیان

دکترای تخصصی

بیماریهای عفونی

لینک سامانه علم سنجی

CV

parivash.davoodian@hums.ac.ir

 

07633347000-5

15

دکتر حمیدرضاسامی مقام

دکترای فوق تخصصی

نفرولوژی

لینک سامانه علم سنجی

CV

h.samimagham@hums.ac.ir

 

07633347000-5

16

دکتر محمدرضا سعیدی فر

دکترای فوق تخصصی

چشم

لینک سامانه علم سنجی

CV

m.saeedifar@hums.ac.ir

 

07633347000-5

17

دکتر  مهرداد صیادی نیا

دکترای تخصصی

جراحی

لینک سامانه علم سنجی

CV

m.sayadinia@hums.ac.ir

 

07633347000-5

18

دکتر سید اشکان طبیب زاده

دکترای تخصصی

طب اورژانس

لینک سامانه علم سنجی

CV

dr.atabibzadeh@hums.ac.ir

 

07633347000-5

19

دکتر شاهین عباس زاده

دکترای تخصصی

قلب و عروق

لینک سامانه علم سنجی

CV

sh.abbaszadeh@hums.ac.ir

 

07633347000-5

 

20

 

 

طیبه زارعی

 

ارشد مدیریت

 

کارشناس  مسئول مرکز

tayebeh.zareei@hums.ac.ir

 07633354055