اولویت های پژوهشی 

اولویت های پژوهشی COVID-19

1.دلایل و شرایطی که باعث افزایش قدرت سرایت  COVID-19می شود چیست؟ سهم آن درگسترش بیماری چیست؟

2.آیا کودکان نسبت به COVID-19 کمتر مستعد هستند؟ اگر چنین است، چرا؟ اگر مستعد هستند اما فاقد علائم هستند، آیا ناقل ویروس هستند؟ آیا ویروس را سرایت می دهند؟

3.آیا ایمنی ذاتی در بیماری COVID-19 معنی دارد؟

4.مقایسه استان،شهرستان ها و حتی مناطق شهری و روستاها از نظر آمادگی، سرعت، مشارکت اجتماعی و بخش خصوصی ، آمادگی بیمارستانی، در پیشگیری و مدیریت بیماری COVID-19 و ارتباط آن با شیوع و مرگ و میر بیماری

5.چه مداخلاتی در ارتباط با فاصله داشتن افراد (Social distance) برای جلوگیری یا کاهش گسترش بیماری COVID-19 موثرتر بوده است؟

6. کدام مداخلات کنترل کننده و محدود کننده در کاهش متوسط تعداد مبتلاCOVID-19 از یک فرد در جمعیت مخلوط مستعد و غیر مستعد (Rt) موثر است؟

7.مقایسه و بررسی تفاوت بیمارستان ها  در طول زمان از نظر شدت علائم COVID-19، میزان بستری نسبت به مراجعه کننده ، مدت اقامت میزان بستری در ICU ، نوع درمان ها و کیفیت خدمات ارائه شده ، فوت در ICU ، فوت خارج از ICU ، مدت بستری در ICU و مقایسه میزان مرگ در آنهابعد از تطبیق یافتن براساس سن ، جنس ، بیماری های زمینه ای و سایر متغییر های مخدوش کننده

8. ثبت مستندات و داده های بیماران کووید 19 با هدف ارزیابی روشهای تشخیصی، روند سیر بیماری، مداخلات وداروهای استفاده شده، مراقبت های ویژه،پیامدهای بیماران مبتلا به بیماری کووید 19 در سطح ملی و استانی

9. ارتباط بین عوامل شغلی و ابتلا به کووید 19 بخصوص مشاغل حوزه سلامت پرسنل و پیمانکاران ، داوطلبان شاغل در بیمارستان ها، مطب ها، درمانگاه های به تفکیک شغل و فعالیت دقیق با در نظر گرفتن نقش مخدوش کننده ها

10. ارزیابی ریسک فاکتورهای ابتلا به کرونا (مطالعه مورد- شاهدی، استفاده ازکوهورت های موجود کشور) و بررسی عوامل مستعد کننده فرد ابتلا (وضعیت اجتماعی اقتصادی، مصرف تریاک و انواع مواد مخدر و دخانیات شامل سیگار و قلیان، و الکل ، چاقی، وضعیت تغذیه، شرایط شغلی، بیمارهای زمینه ای و سیستم ایمنی به طور اختصاصی افراد HIV مثبت، مسافرت به منطق پر خطر و...)

11. ارزیابی عوارض کوتاه مدت و بلند مدت بیماری در بیماران پس از ترخیص از بیمارستان، پایش بیماران بستری نشده

12. ارزیابی روند بیماری COVID-19 و پیامدهای بیماری در گروه های خاص (مادران باردار، کودکان ، سالمندان و ...)

13. شناسایی پایداری محیطی ویروس و روش های موثر برای به حداقل رساندن نقش محیط در انتقال آن

14.مطالعه خصوصیات بالینی و شدت و سیر بیماری در بیماران خاص(  بیماران قلبی عروقی، پیوند اعضا، دیابت، سرطان ها، بیماریهای مزمن تنفسی، ایدز، ضعف ایمنی، بیماری های مزمن کبد و کلیه و...) در سطح ملی و استانی

15. ارزیابی مدیریت ضایعات و پسماند های عفونی بیمارستان های کرونا

16.روش های قابل اعتماد سنجی آنتی بادی کدامند؟

17. آیا نشانگر های ایمنی با پیش آگهی بیماری ارتباط دارد؟

اولویت های کلی پژوهش:

1.ارزیابی مقایسه ای کارایی و اثر بخشی روش های مختلف تامین و بکارگیری منابع انسانی مورد نیاز وزارت بهداشت

2. ارزیابی کمی و کیفی عملکرد نیروهای مشمول قانون خدمت پزشکان و پیرا پزشکان

3. بررسی اثرات مواد بر سلامت با روشهای مختلف ( بالینی و ... )

4. سالمندان (اپیدمیولوژی و مشکلات زیست شناختی روانشناختی و درمانهای مرتبط )

5.    اعتیاد (اپیدمیولوژی پیشگیری درمان سبب شناسی )

6.    اختلالات سایکوتیک (اپیدمیولوژی پیشگیری درمان سبب شناسی )

7.    اختلالات خلقی (اپیدمیولوژی پیشگیری درمان سبب شناسی )     

8.    اختلالات اضطرابی (اپیدمیولوژی پیشگیری درمان سبب شناسی )

9.    خودکشی (اپیدمیولوژی پیشگیری درمان سبب شناسی )

10.   اختلالات سایکوسوماتیک (اپیدمیولوژی پیشگیری درمان سبب شناسی )

11.   مداخلات دارویی و غیردارویی در بیماران اعصاب و روان

12.   بررسی مسایل زناشویی و خانوادگی و جنسی

13.   اختلالات کودک و نوجوان (تحصیلی ، فضای مجازی و اپیدمیولوژی )

14.   سونوگرافی در اورژانس

15.   مورنینگ های مختلف در اورژانس

16.   مدیریت تریاژ، پذیرش بحران در اورژانس

17.   کاربرد ، عوارض، مقایسه داروهای کلیدی در اورژانس

18.   اقدامات و ملزمات و راهکارهای نوین در اداره راه هوایی در اورژانس

19.   تروما

20.   آزمایشات نوین ، یا مقایسه ای  یا  دست آوردن  دقت لازم یا راهکارهای نوین در اورژانس

21.   آموزش و پژوهش در بخش اورژانس ( شامل شیوه های جدید، تهیه گایدلاین ، مقایسه.   دوره های آموزشی ، کارآموزی)

22.   بیمار critical  در اورژانس شامل راهکارهای تشخیص ، درمان و مراقبت

23.   تصویر برداری در اورژانس

24.   راهكارهاي افزايش اثربخشي اقدامات پيشگيري، درماني، مراقبتي، افزايش رضايت جامعه و بيماران، كوتاه شدن مدت بستري و كاهش هزينه هاي درمان و افزايش رضايت كادر درماني

25.   مشكلات بيماران رواني پس از ترخيص-

26.   بررسي عوامل موثر در عدم مراجعه به موقع به پزشك در بيماران رواني-

27.بررسي نحوه مراقبتهاي پرستاري ومامايي و تعيين اولويتها در برخورد با بيماران اورژانس-

28  .ارتقاء كيفيت مراقبت در بخش هاي مختلف بيمارستاني با تاكيد بر بخش¬هاي ويژه واورژانس-

29.  استانداردسازي و پيشگيري از خطاهاي پرستاري-

30.  بررسي تاثير متد هاي مختلف ماساژ در بيماران بيحركت-