صفحه اصلی > تازه های پزشکی و پرستاری 

 

AWT IMAGE

 


 

تولید داروی جدید هپاتیت ث در دانشگاه علوم پزشکی تهران

در پی سه سال تحقیقات بالینی و آزمایشگاهی پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران، داروی موثری علیه هپاتیت ث تهیه شده است که مطالعات بالینی را طی نموده و بزودی به بازار دارویی کشور عرضه خواهد شد. مصرف روزانه یک عدد قرص مذکور در مدت کمتر از سه ماه، بیماری هپاتیت ث را در بیش از ۹۸% بیماران درمان می‌نماید، از مزایای دیگر این قرص می‌توان موارد ذیل را نام برد: عدم استفاده همزمان از داروئی تزریقی اینتترفرون، موثر بودن روی تمام ژنوتیپ های ویروس هپاتیت ث، موثر بودن روی موارد پیشرفته (سیروز) یا بیمارانی که به داروهای دیگر پاسخ نداده اند و عدم عوارض دارویی قابل توجه.

 

پلی پیل: افقی نو در پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی

 
مطالعات اخیر پژوهشکده بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تهران در استان گلستان نشان داده است، مصرف مجموعه‌ای از داروهای آسپیرین، داروهای ضد فشارخون، و داروهای کاهنده چربی خون می توانند تا ۵۰٪ میزان مرگ و میر ناشی از بیماری‌های قلبی- عروقی را کاهش دهند. در همین راستا، قرصی حاوی مجموع این داروها با نام «پلی پیل» تهیه و مورد آزمایش قرارگرفته است. کارآیی این قرص در پیشگیری ثانویه در بیماران با سابقه قلبی- عروقی و در پیشگیری اولیه در افراد غیر بیمار در معرض خطر بالای ۵۰ سال به اثبات رسیده است. پیش‌بینی می‌شود که در صورت دسترسی و مصرف این قرص در سطح جامعه، میزان رعایت دستورات دارویی افزایش یافته و بروز و مرگ و ناتوانی ناشی از این بیماری‌ها تا حدود زیادی در جامعه ایران کاهش پیدا کند.