فرایند پذیرش بیمار از پذیرش تا ترخیص

راهنمای نحوه ی پذیرش بیمار بستری

1- حضور بیمار در بیمارستان و مراجعه به واحد پذیرش 

2- ارائه دستور بستری از طرف پزشک معالج به واحد پذیرش

3- ارائه کارت ملی ، شناسنامه ، دفترچه بیمه ، معرفی نامه بیمه تکمیلی (در صورت داشتن بیمه تکمیلی)

4- ارائه توضیحات مورد نیاز در خصوص هزینه بیمارستان و مراجعه بیمار به صندوق جهت هزینه الحساب (در صورتی که بیمار بیمه نباشد)

5- جواب دادن به سوالات متصدی پذیرش

6- ثبت اطلاعات اولیه بیمار در سیستم HIS بیمارستان و اخذ رضایت نامه از بیمار یا همراهان وی

7- ارائه پرونده ، دستبند و ست وسایل شخصی بیمار

8- راهنمایی بیمار به بخش مربوطه توسط بیماربر

مدارک لازم جهت بستری بیمار :

- دستور بستری از پزشک معالج .

- کارت ملی ، شناسنامه ، دفترچه بیمه (تاریخ اعتبار و برگ سفید داشته باشد) .

- در صورت داشتن بیمه تکمیلی ، معرفی نامه بیمه تکمیلی ارائه معرفی نامه بیمه تکمیلی ترجیحا در زمان پذیرش و یا نهایتا 12 ساعت بعداز زمان

بستری بیمار .

- در پذیرش کودکان حضور قیم قانونی به همراه شناسنامه .

- کارت شناسایی معتبر عکس دار برای اتباع غیرایرانی (شناسنامه ، گواهینامه ، گذرنامه ، کارت اقامت) .

- کودکان بالای 2 سال باید حتما دفترچه بیمه عکس دار داشته باشند در مورد کودکان زیر 2 سال که دفترچه بیمه عکسدار نیست به همراه داشتن

دفترچه بیمه پدر و مادر الزامی است .

اطلاعات ضروری پذیرش بیمار :

- لازم است اطلاعات مندرج در برگ پذیرش و دستبند  شناسایی بیمار توسط بیمار یا همراه وی به منظورتایید صحت اطلاعات مندرج کنترل گردد.

- پذیرش بیمار 24 ساعته فعال می باشد و در  پذیرش  اورژانس انجام میشود.

- حضور همراه بر بالین بیمار در صورت تایید پزشک معالج و صدور کارت همراه امکان پذیر است.

- میزان مبالغی که پس از پذیرش از بیمار(بیمارانی که هیچ بیمه ای ندارند) اخذ می گردد فقط پیش پرداخت است و میزان کامل هزینه ها (که

شامل حق الزحمه پزشکان و هزینه بیمارستان) توسط واحد ترخیص اعلام می گردد.

- ساعت ملاقات از ساعت 3 تا 4 عصر می باشد .

ورود افراد کمتر از 12 سال به بخش بستری ممنوع می باشد .