صفحه اصلی > معرفی مرکز > اولویت های پژوهشی 

اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی

 


  •         مطالعه مکانیسم های مولکولی دخیل در پاتوفیزیولوژی بیماریهای مختلف
  •          مطالعات مربوط به اثرات و خواص آنتی اکسیدانی، آنتی میکروبی و ضد سرطانی عصاره های گیاهی
  •         مطالعات مربوط به نقش استرس اکسیداتیو در پاتوژنز بیماریها
  •         تولید پروتئین های نوترکیب با تاکید بر روی بومی سازی تولید آنها
  •          بررسی بیومارکرهای پروتئینی و میکروRNAها در بیماری های مختلف از جمله سرطان، بیماری های قلبی-عروقی، دیابت
  •         کاربرد سلولهای بنیادی در درمان بیماری های مزمن
  •          بررسی و مطالعه بیماریهای ژنتیکی منطقه ای
  •         سلول های بنیادی و تمایز آنها و کاربرد بالینی
  •         مطالعه اثر و سم شناسی ترکیبات بدست آمده از منابع دریایی خلیج فارس (مانند جلبک های قهوه ای، توتیای دریایی، باکتری های دریایی) و ارزیابی خواص ضدسرطانی و آنتی اکسیدانی آنها
  •          بررسی مکانیزم های مولکولی ناشی از آسیب ایسکمی، پرفیوژن در مدل های موشی