صفحه اصلی > اعضای مرکز > معاون مرکز 

 

معاون پژوهشی مرکز: دکتر مریم عزیزی کوتنائی

متخصص و جراح زنان و زايمان

فلوشيپ نازايي وIVF

استادیار زنان و زایمان

لینک سامانه علم سنجی

تماس: 07633330755

فایل رزومه(CV)