صفحه اصلی > چشم اندازمرکز > اولویت های پژوهشی 

 

 

با توجه به اینکه در استان هرمزگان ناباروری شایع بوده واین مسئله هم ازنظرعاطفی واقتصادی خانواده وجامعه راتحت تأثیرمی گذارد و از آنجاییکه انجام مطالعات كاربردي در اين زمینه مورد لزوم  است ،تصميم گرفته شده در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مركزي به منظور متمركز نمودن امكانات و توانایی هاي اين حوزه علمی تاسیس گردد. پس از فراهم نمودن مقدمات اوليه، و پیگیری جمعی از متخصصان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان "مرکز تحقیقات باروری و ناباروری هرمزگان" با هدف  تعیین نیاز های اولویت دار حال و آینده سلامت باروری و درمان ناباروری راه اندازی شد و فعالیت خود را از سال 1386 در بیمارستان شریعتی آغاز نمود، سپس در آبان ماه سال1386 موفق به دریافت مجوز موافقت اصولی از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گردید.

 

طبق روند سالهای گذشته در سال جاری نیز این مرکز اقدام به تعیین اولویتها ی مرکز نمود. بدین منظور از اعضاء مرکز خواسته شد تا نظرات خود را با در نظر گرفتن اهمیت تحقیقات ناباروری ارسال کنند. پس از جمع بندی نظرات اعضاء اولویتها در جلسات شورای پژوهشی مرکز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و لیست نهایی اولویتها تدوین شد.

 

 

اولویتهای پژوهشی مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری


 

بهداشت باروری

1ـ1ـ جمعیت سالم

روشهای افزایش جمعیت سالم

شیوع ناباروری و علل آن در زوجین

روشهای پیشبرد باروری سالم

 

1-2- ناباروری و درمان های ناباروری

 جوانب مختلف روشهای تشخیص ژنتیک قبل از تولد= سلامت قبل از تولد

رحم جایگزین وجوانب اخلاقی – حقوقی و اجتماعی در اهدا جنین، تخمک و اسپرم

روشهای  جراحی اخذ اسپرم در مردان

بررسی روش های مختلف درمان و موفقیت ناباروری (دارویی،روش های کمک باروری)

بررسی عوامل و میزان  شکست و موفقیت روش های مختلف

بررسی های Basic و امبریولوژیک و پذیرش اندومتر

روش های مختلف کشت جنین

فریز و انجماد تخمک و اسپرم و جنین

آینده نوزادان متولد شده از ART و Adoption

طب مکمل  و سنتی دردرمان ناباروری

پذیریش Adoption در خانواده ها

بررسی سلامت نوزادان ( ناهنجاری ها، رشد جسمی  و هوشی ) متولد شده  درART

1ـ3ـ سبک زندگی

ازدواج و باروری در نوجوانان

ارتباط تغذیه ناباروری

نقش چاقی و سندرم متابولیک در ناباروری

نقش اطلاع رسانی به زوجین نابارور

1ـ4 ـ اعتیاد

 اعتیاد و ناباروری

 بررسی سبک زندگی وابعاد اجتماعی فرهنگی

 

1ـ5ـ سنین باروری

پیامدهای بارداری ناباروری

مشاوره های  قبل از ازدواج

مشاور ه های  ژنتیکی

نقش عوامل اجتماعی در بروز حاملگی یا ناخواسته

 1ـ6ـ تحقیقات چند تخصصی

ژنتیک و مشاوره قبل از تولد

اورولوژی ترمیمی

تصادفات و تروما

ارولوژی – انکولوژی(سرطان متانه-پروستات...)

1ـ7ـ  سلامت خانواده

فرزند آوری و فاصله گذاری مناسب

اختلالات جنسی

مشاوره ها

 

1ـ8ـ سرطان و بهداشت باروری

 نقش هورمون ها و سرطان

 

میزان باروری در دختران جوان مبتلا به کانسرهای مختلف و پس از رادیوتراپی و شیمی درمانی

حفظ بارروی در سرطانها

 

3ـ مسائل روانشناختی ناباروری

 جنبه روانشناختی ناباروری

Myths و اطلاعات غلط بیماران نابارور

بررسی پیامدهای روحی و روانی ناباروری

اطلاع رسانی صحیح در درمانهای ناباروری  و پیش آگهی آن

 

4-اقتصاد سلامت

 بهداشت باروری و اقتصاد سلامت
جایگاه بهداشت باروری در طرح تحول