صفحه اصلی > فرم نظر سنجی 
فرم نظرسنجی کتابخانه
*** میزان رضایت خود را از یک (کمترین) تا پنج (بیشترین) مشخص کنید***
1- آیا از نحوه پاسخگویی رضایت دارید؟
یک دو سه چهار پنج

2- آیا از نحوه برخورد کارکنان رضایت دارید ؟
یک دو سه چهار پنج

3- آیا از میزان راهنمایی و اطلاع رسانی رضایت دارید؟
یک دو سه چهار پنج

4- آیا از میزان و سرعت ارائه خدمت رضایت دارید ؟
یک دو سه چهار پنج

5- آیا به طور کلی از واحد مربوطه رضایت دارید ؟
یک دو سه چهار پنج

6- به چه میزان از محتوای سایت رضایت دارید؟
یک دو سه چهار پنج

انتقادات و پیشنهادات
 لطفا متن درون تصویر را در جعبه متن زیر آن وارد نمائید 
*