صفحه اصلی > منوی پایین > تماس با ما  

New Page 1

بندرعباس - ابتدای بلوار امام حسین - روبروی باشگاه رفاهی ورزشی کارگران - جنب شهرک نبوت - دانشکده پزشکی-کتابخانه مرکزی

تلفکس : 07633710442

کد پستی: 7919693106

ایمیل :Centlib@hums.ac.ir  

لینک فرم ارسال درخواست به کتابخانه

شبکه اجتماعی : instagram

به آدرس : centlib.hums.ac@

پیامک : 200097182

مکاتبه رسمی : اتوماسیون اداری http://oas.hums.ac.ir/FarzinSoft/eOrgan/Login/LoginFrm.aspx?Rnd=12:44:56%20PM&GSN=1