بخش امانت

 

یکی از حساس ترین و پر مراجعه ترین قسمتهای کتابخانه می باشد چرا که هدف همگی همکاران ارائه اطلاعات هر چه بهتر و سریعترو به روز بودن این اطلاعات به مراجعین می باشند.

 

:از مهمترین خدماتی که دراین بخش ارائه می گردد عبارتند از

 

 • امانت کتب

 

 • تمدید وتحویل کتب امانتی

 

 • ورود اطلاعات

 

 • آماده سازی کتاب شامل تولید برچسب عطف و بارکد کتب با استفاده از نرم افزار کتابخانه ای آذرسا

 

 • امانت CD

 

 • صدورکارت عضویت کتابخانه طبق ضوابط

 

 • پاسخگویی به کلیه سوالات مراجعین و دانشجویان جهت استفاده از منابع کتابخانه

 

 • جستجوی اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی کتابخانه برای مراجعین

 

 • قراردادن کتب برگشتی در قفسه ها

 

 • وجین منابع

 

 • ارائه خدمات مرجع

 

مسئول بخش امانت 

نرجس خاتون پاکدامن، کارشناس کتب مرجع

شماره تماس :07633710402

 

کتابداران بخش


 فاطمه نجم الدینی ، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

شماره تماس :07633710402

نرجس خاتون پاکدامن ، کارشناس کتب مرجع

شماره تماس :07633710402

نرگس پیری زاده، کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

شماره تماس :07633710402