خدمات فنی :

بخش خدمات فنی برای دسترسی سریع و آسان مراجعه کنندگان به کتابهای چاپی و الکترونیکی وظیفه فهرست نویسی و سازماندهی و رده بندی کتب فارسی و لاتین را عهده دار است .

تمامی کتابهای خریداری شده و اهدایی در بخش خدمات فنی ثبت و فهرستنویسی و آماده سازی می گردد و در بخش مخزن در قفسه ها چیده می شود.

 

وظایف عمده بخش خدمات فنی :

 

  • جستجو و دانلود کتابهای الکترونیکی مورد نیاز گروه های آموزشی دانشگاه و سازماندهی آنها در نرم افزار کتابخانه 
  • ثبت کتب خریداری شده و یا اهدایی در دفتر ثبت کتابخانه به تفکیک فارسی و لاتین 
  • فهرستنویسی و رده بندی (سازماندهی) کتب فارسی و لاتین چاپی خریداری و اهدایی بر اساس رده بندی پزشکی (NLM) و کتب غیر پزشکی بر اساس رده بندی کنگره (LC)
  • ورود اطلاعات کتب فهرستنویسی شده به نرم افزار کتابخانه 
  • آماده سازی کتب فهرستنویسی شده 
  •  پرینت و برگه آرایی شلف منابع فهرستنویسی شده

 

                                                 

 

 

عکس

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل


مسئولیت

شماره تماس

 

 

   نرگس پیری زاده

 


کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی


 

   narges4.ir@gmail.com

 

 

مسئول خدمات فنی

 

     

       07633710442