بخش امانت

 

یکی از حساس ترین و پر مراجعه ترین قسمتهای کتابخانه می باشد چرا که هدف همگی همکاران ارائه اطلاعات هر چه بهتر و سریعترو به روز بودن این اطلاعات به مراجعین می باشند.

 

 

 

:از مهمترین خدماتی که دراین بخش ارائه می گردد عبارتند از

 

امانت کتب

 

 تمدید وتحویل کتب امانتی

 

 ورود اطلاعات

 

 آماده سازی کتاب شامل تولید برچسب عطف و بارکد کتب با استفاده از نرم افزار کتابخانه ای آذرسا

 

 امانت CD

 

صدورکارت عضویت کتابخانه طبق ضوابط

 

پاسخگویی به کلیه سوالات مراجعین و دانشجویان جهت استفاده از منابع کتابخانه

 

 جستجوی اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی کتابخانه برای مراجعین

 

 قراردادن کتب برگشتی در قفسه ها

 

 وجین منابع

 

ارائه خدمات مرجع

 

مسئول بخش امانت 

 

نرجس خاتون پاکدامن، کارشناس کتب مرجع

شماره تماس : 07633710442

 

کتابداران بخش

 

 فاطمه نجم الدینی ، کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

شماره تماس : 07633710442

نرجس خاتون پاکدامن ، کارشناس کتب مرجع

شماره تماس : 07633710442

نرگس پیری زاده، کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

شماره تماس : 07633710442