صفحه اصلی > منوی بالا > درباره کتابخانه > ساعت کار کتابخانه  

New Page 1

 

 

ساعت کار کتابخانه مرکزی (بخش امانت ، مخزن ، قرائت خانه )

 شنبه الی چهارشنبه از ساعت 7:30 الی 45 :19 

پنچ شنبه ها از ساعت 30 : 7 الی18 باز می باشد 

فصل امتحانات :

 شنبه الی چهارشنبه  از ساعت 7:30 الی 22 

پنچ شنبه ها از ساعت 30 :7 الی 18