صفحه اصلی > منوی بالا > معرفی بخشها > کتابخانه دیجیتال  

New Page 1

نام و نام خانوادگی: مهدیه دانشور
سمت: مسئول کتابخانه دیجیتال

رشته تحصیلی: کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

ایمیل:  m.daneshvar@hums.ac.ir

تلفن تماس: 07633710402