صفحه اصلی > منوی بالا > درباره کتابخانه > نظام طبقه بندی منابع کتابخانه ها 

نظام طبقه بندی منابع کتابخانه

 

رده بندی کتابخانه ملی پزشکی آمریکا ، رده بندی که با نام NLN شناخته می شود ، در واقع پس از گسترش سه طرح دیگر در زمینه تخصصی پزشکی ، طراحی گردید که عبارت بودند از رده بندی کتابخانه پزشکی بوستون ، رده بندی کانینگهام و رده بندی بار نارد. ویرایش مقدماتی این رده بندی در سال 1948 منتشر گردید. پس از بازنگری ، در سال 1951 اولین ویرایش این رده بندی با عنوان رده بندی پزشکی ارتش آمریکا منتشر گردید. ویرایش های دوم ، سوم ، و چهارم و بازنگری آن به ترتیب در سال های 1981و1978و1964و1958 به بازار آمد. با انتشار ویرایش پنجم رده بندی NLM بصورت الکترونیکی منتشر و هر ساله در ماه آوریل روز آمد میشود. از سال 2006 نیز رده بندی پزشکی به شکل PDF و به صورت رایگان در شبکه وب موجود میباشد.

ساختار رده بندی رده بندی کتابخانه ملی پزشکی علم پزشکی و موضوعات وابسته را شامل میشود. برای طراحی آن از فضاهای خالی رده بندی کنگره استفاده گردید. بدین ترتیب که رده بندی NLM در واقع فرانماهای QS-QZ را برای علوم پیش بالینی و فرانماهای W-WZ ، گرفته شوده از رده بندی کنگره را مورد استفاده قرار میدهد.سایر فرانماهای رده بندی کنگره نیز به عنوان پیوست هایی برای رده بندی منابع مرجع و سایر منابع موجود در کتابخانه های مورد استفاده قرار میگیرد.